Právo na vaší straně

Bydlení: Zřízení věcného břemena k dožití

14.7.2017

Pozemky

Dobrý den, vlastním nemovitost na vlastním pozemku, která mi patří po rozpadu 1.manželství. Nyní jsem už 18.let podruhé vdaná nemáme žádné potomky. Nemovitost mám v závěti opatřenou, že ji po mé smrti zdědí můj syn z prvního manželství. Můj nynější manžel investuje do nemovitosti a proto bych mu chtěla pro případ mé smrti zřídit věcné břemeno doživotního užívání. Je lepší nechat sepsat smlouvu právníkem a jaké jsou ceny za napsání smlouvy. Děkuji za odpověď.

Vážená paní

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Stačí tak sepsat závěť vlastní rukou, popř. ve formě veřejné listiny (u notáře – zda zaplatíte cca 1500,- Kč).

S pozdravem, Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení