Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zrušení pracovní smlouvy

24.11.2017

Výpovědní lhůta Pracovní smlouva

Dobrý den, od 1.1.2018 mám podepsanou novou pracovní smlouvu, rozhodl jsem se ji ale zrušit z osobních důvodů. Budoucí zaměstnavatel odmítl podepsat dohodu o zrušení pracovní smlouvy a trvá na mém nástupu s tím, že první den mám podat výpověď. Pracovní vztah tedy bude trvat od 1.1. do 2.1.2018. Jaké povinnosti tím zaměstnavateli vůči mně vznikají? (pokud nějaké) Bude za mě např. hradit soc. a zdr. pojištění za tyto 2 dny? Musí mi vyplatit poměrnou část sjednané mzdy? Děkuji.

Dobrý den,

přestože pro přesné posouzení Vaší situace a doporučení správného postupu máme bohužel nedostatek informací, navrhli bychom zvážit postup dle § 34 odstavec 3 zákoníku práce: „Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.“ Upozorňujeme, že tato možnost je pro zaměstnavatele toliko dobrovolná, tudíž pokud zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu, je možné, že se vyhne i tomuto řešení.

Pokud pracovní vztah právoplatně vznikne, vy nastoupíte do práce a podáte výpověď, pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby dle § 51, která činí nejméně 2 měsíce s výjimkou vyplývající z § 51a zákoníku práce. Do momentu ukončení pracovního vztahu se jedná o plnohodnotný pracovněprávní vztah se všemi náležitostmi, právy a povinnostmi.

S pozdravem

Vašenároky.cz