Právo na vaší straně

Bydlení: Zvýšení nájemného

1.3.2017

Nájemné

Dotaz:Po dvou letech bezproblémového nájmu v novém bytě 1+1,42 m2 za přijatelných 9.000,-Kč+poplatky mi od majitele domu přišel dopis,že mi zvyšuje nájem na 16.500,- Kč.Chtěl jsem se zeptat jak se mohu bránit tak vysokému nájmu, když NOZ%2246 praví,že lze nájem zvednout maximálně o 20%?Majitel je neoblomný,že se jedná o tržní nájem,ale pro mne byt byl nájem likvidační.Navíc za tak malý byt se mi to zdá dost drahé.Jedná se o lokalitu Praha 4-Braník,kde jsou ceny daleko nižší.Jak se mohu bránit?

Je otázkou, odkdy nájemné trvá (v tomto případě odpovídám na situaci, kdy nájem trvá od období po 1.1.2014 s účinností NOZ). V takovémto případě se přihlíží k § 2249/1 OZ, který říká: „Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.“ V případě, že by pronajímatel z důvodu nesouhlasu zvýšení nájemného vypověděl nájem, vzniká mu povinnost podle §2286/2: „Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.“

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení