Právo na vaší straně

Bydlení: Zvýšení nájemného za pronajatý byt

5.6.2018

Nájemné Pronajatý byt

Dobrý den, jsem majitelkou bytu, který pronajímám již tři roky a druhý dva roky. S ohledem na stále rostoucí nájmy v Praze si myslím, že mám cenu silně podhodnocenou. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat při zvýšení nájemného stávajícím nájemníkům. Děkuji za vysvětlení

Dobrý den,

podmínky zvyšování nájemného si může pronajímatel s nájemníkem sjednat v nájemní smlouvě, případně je možné se na zvýšení nájemného dohodnout formou dodatku ke smlouvě. Pokud zvyšování nájemného neřeší nájemní smlouva a pronajímatel se s nájemcem na zvyšování nedohodnou, postupuje se podle OZ. Pronajímatel se tak může obrátit na nájemce s písemným návrhem na zvýšení nájemného nejdříve za rok od posledního zvýšení nájemného. Zvýšení nesmí přesáhnout 20% hranici, a to včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech. Výsledná výše nájemného navíc nesmí překročit takzvané obvyklé nájemné, které se zjišťuje přípisem realitních kanceláří nebo znaleckým posudkem.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení