Právo na vaší straně

Bydlení: Zvýšení nájmu bez uzavření nájemní smlouvy

26.6.2018

Nájemné Nájemní smlouva

Pronajímáme byt o ploše 70,20 m2 na který nebyla uzavřena smlouva. Byt byl dříve pronajímán v našem objektu býv. Městským národním výborem v K. Varech. V roce. 2009 jsme zvýšili nájem v souladu se sdělením č. 214/2008 Sb. vydané podle § 4 zákona č. 107/2008 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Můžeme nájemné zvýšit o 20 %? Asi je problém, že nemáme uzavřenu nájemní smlouvu. Děkuji Vám za odpověď. Miroslav Kovář

Dobrý den,

zákon říká, že pokud nemáte s nájemcem ujednáno zvyšování nájemného, můžete mu písemně navrhnout zvýšení nájemného až do takové výše, která je obvyklá za nájem srovnatelného bytu v místech kde se Váš byt nachází. Nájem však není možné zvýšit o více než 20% za poslední 3 roky.

Pokud jste tedy v posledních 3 letech nájemné nezvyšoval, můžete ho (po písemné dohodě s nájemcem) zvýšit maximálně o 20%. Výsledný nájem však nesmí být nepřiměřený danému bytu a lokalitě. Doporučujeme však také sepsání nájemní smlouvy, aby tak byla Vaše práva zabezpečena.

Zpět do Bydlení