Brněnská ledovka: Jak získat odškodnění za úraz na chodníku?

« ZPĚT
14.12.2016

Za úraz na chodníku kvůli jeho špatnému stavu má poškozený občan nárok na odškodnění ze strany majitele komunikace, kterým je zpravidla obec. Obce ovšem nároky poškozených dobrovolně spíše neuznávají a dvě třetiny případů končí před soudem. Šance na získání odškodnění se však výrazně zvyšuje, pokud má poškozený dostatek relevantních důkazů. Vychází to ze zkušeností právníka Petra Nováka ze společnosti Vaše nároky.cz.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá majitel komunikace za její stav i za škodu, která byla její nedostačující údržbou způsobena. Pokud majitel komunikace, tedy obec, v zimě zanedbá svou povinnost a dle zákona neupraví namrzlý nebo zasněžený chodník, může po něm občan, který si z důvodu neupraveného povrchu způsobil úraz, žádat finanční kompenzaci. „Obce se však obvykle snaží zprostit své odpovědnosti a spoléhají na to, že občané na náležitou finanční kompenzaci raději rezignují, než aby se soudili,“ upozorňuje právník Petr Novák a dodává: „Je proto vhodné si již na začátku pořídit dostatek relevantních důkazů, které budou před soudem vypovídat ve prospěch poškozeného.

V první řadě by si měl poškozený zaznamenat, kdy a kde přesně k úrazu došlo, tedy zapsat či zapamatovat si přesný čas úrazu a přesné místo, kde k nehodě došlo. Dále je vhodné zajistit fotodokumentaci místa nehody. Pokud kvůli zdravotnímu stavu není způsobilý poškozený, měl by se tohoto úkolu ujmout někdo z přítomných. „Je však důležité, aby pořízené fotografie byly použitelné. Pokud poškozený vyfotí sněhovou pokrývku, ale z fotografie není znatelné, kde byl snímek pořízen, nejedná se bohužel o použitelný důkaz,“ radí advokát. Důležité jsou také svědkové události, kterými mohou být nejen kolemjdoucí osoby, ale také přivolaná záchranná služba či policejní příslušníci.

Následně by si měl poškozený pečlivě uschovat lékařské zprávy a účtenky za veškeré výdaje, které mu v souvislosti s úrazem vznikly. Jednat se může o posudek lékaře o bolestném, další lékařské zprávy, účtenky za léky, poplatky za pohotovost, jízdenky do zdravotnického zařízení či jiné výdaje, které vznikly v souvislosti s úrazem,“ radí právník Novák. V případě pracovní neschopnosti je potřeba vyžádat si u zaměstnavatele potvrzení o ztrátě výdělku.

Poškozený by se měl s pořízenými důkazy obrátit s žádostí o odškodnění na majitele komunikace, tedy většinou na obec, které chodník náleží, a žádat ji o vyplacení odškodnění. Pokud obec žádost neuznává je potřeba obrátit se na právníka. „Nedávno jsme dořešili případ klientky, která uklouzla na chodníku, na kterém nebyla několik dní ošetřena vrstva sněhu a ledu, a poranila si zápěstí. Příslušnou obec poškozená žádala sama o odškodnění, její žádosti však nebylo vyhověno z důvodu, že údajně měla jít opatrněji a přizpůsobit chůzi stavu komunikace. To však poškozená přesně udělala, protože měla vhodnou obuv a po povrchu se pohybovala pomalu, což jí mohli dosvědčit i přítomní svědci. Poškozená se proto obrátila na společnost Vaše nároky.cz. Protistraně byla zaslána předžalobní výzva, která se však také obešla bez reakce. Museli jsme tedy přistoupit k soudnímu řízení, na jehož základě již obec odškodnění naší klientce uhradila,“ popisuje právník Novák a dodává: „Klienti by se proto neměli hned při prvotním odškodnění vzdávat a v případě potřeby vyhledat pomoc právníka, případě se obrátit na soud.“

Videoprůvodce

Ikona Máte zájem o zasílání aktualit, tipů a rad?

Najdete nás v těchto médiích:
ČT 1 ČT 24 DNES Český rozhlas Lidové Noviny Deník
Radiožurnál 5plus2 metro PRÁVO Právní prostor

NÁŠ KODEXPRO MÉDIATECHNICKÁ PODPORAMAPA STRÁNEKCOOKIESINFOGRAFIKYPARTNEŘIOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Vaše nároky.cz, SE © 2013 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Spinner