Úraz na sjezdovce: odškodnění můžete získat, i když nejste pojištěni

« ZPĚT
1.3.2015

Poslední zimy jsou sice slabší, úrazů na sjezdovkách je však stále mnoho. Důvodem je především rychlá a bezohledná jízda lyžařů a snowboardistů. V Česku k úrazům letos významně přispívají také ztížené podmínky způsobené technickým sněhem, v zahraničí pak zejména špatné odhadnutí náročnosti terénu. Tato neopatrnost však může zvlášť v cizině vyjít velmi draho.

Stal se mi úraz – kdo nahradí škodu?
Pro případ zranění na sjezdovce je rozhodně dobré mít sjednané úrazové pojištění. Pokud se chystáte na svahy do zahraničí, vyplatí se také cestovní pojištění zahrnující léčebné výlohy. V případě úrazu díky němu budete mít nárok na bolestné, náhradu nákladů na léčení a asistenční služby. Pokud vám zranění svým zaviněním přivodí jiný lyžař nebo provozovatel lyžařského areálu, můžete však odškodnění získat, i pokud pojištěni nejste. „Nárok na odškodnění může poškozený uplatnit přímo vůči osobě, která je za škodu odpovědná. Kromě bolestného a nákladů na léčení lze na takové osobě vymáhat i finanční kompenzaci ušlého výdělku a náhradu případné věcné škody na lyžích či lyžařském oblečení. Výše odškodnění není v České republice nijak omezena a závisí na individuálním rozhodnutí soudu,“ vysvětluje Mgr. Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz. Za stejné zranění tak může být soudem v závislosti na dalších okolnostech stanoveno i výrazně odlišné odškodnění. „Například pro chirurga je zranění ruky podstatně větší problém než pro vykonavatele jiných povolání. Od toho se také bude odvíjet výše odškodnění, zejména za ztížení společenského uplatnění“ doplňuje Jurčíková.

Zajistěte důkazy
Pokud má osoba, která vám úraz přivodila, sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, budou vám vzniklé nároky po vyhodnocení celé události proplaceny její pojišťovnou. V opačném případě je lyžař povinen uhradit vámi nárokované odškodnění ze své kapsy. „Může se samozřejmě stát, že škůdce odmítne vzniklou škodu nahradit. Potom poškozenému nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. Kvůli této eventualitě doporučuji bezprostředně po nehodě zajistit co nejvíce důkazů, především kontakty na svědky události a fotodokumentaci, případně žádat provedení šetření ze strany policie,“ komentuje Mgr. Jurčíková. Obzvlášť důležité je včasné zajištění důkazů při nehodě v zahraničí. Přeshraniční vymáhání odškodnění je totiž výrazně složitější než v rámci České republiky, a je proto důležité se na něj náležitě připravit. „Pokud celá záležitost vyústí nutností podání žaloby na zahraničního pachatele, musí poškozený počítat s potřebou angažování advokáta se znalostí daného práva a s oprávněním k právnímu zastupování v daném státě. Soud probíhá z pravidla v zemi, ve které k nehodě došlo, případně ve státě, v němž má pachatel trvalé bydliště. Pokud soud rozhodne ve prospěch poškozeného, bývá mu obvykle přiznána náhrada nákladů právního zastoupení. Zda bude škůdce povinen poškozenému nahradit i ostatní výlohy spojené se zahraničním procesem, zejména náklady na dopravu a ušlý zisk, závisí na zákonech dané země,“ vysvětluje Jurčíková. V posledních letech se navíc množí případy, kdy zahraniční lyžaři využívají věcné i jazykové neznalosti českých lyžařů, opatřují si k nehodám vlastní svědky a po Češích potom vymáhají mnohdy neoprávněné odškodné v řádech i milionů korun. Vlastní důkazy vám pak pomohou se před takovým jednáním bránit.

Pozor na alkohol a neopatrnost
Lyžaři by měli počítat také s tím, že svým jednáním mohou, i když neúmyslně, způsobit zranění jiné osobě. Pro tyto případy je vhodné mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. Věcná škoda i škoda na zdraví pak bude postižené osobě vyplacena příslušnou pojišťovnou. Ta ovšem může v určitých případech přistoupit ke krácení pojistného plnění a lyžař pak musí náklady, které se obvykle pohybují v řádu statisíců, hradit z vlastních zdrojů. K nejčastějším příčinám patří v tomto ohledu nepřiměřeně rychlá a neopatrná jízda a především požití alkoholu či jiných návykových látek. Rozhodně však není pravidlem, že by odpovědnost za zavinění bez výjimky nesl opilý lyžař. „Odpovědný je vždy ten, kdo škodu způsobil. Pokud tedy lyžaře, který požil alkohol, srazí střízlivý lyžař, bude nejprve zjišťován podíl účasti na způsobené škodě u obou z nich,“ doplňuje Mgr. Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz.

Videoprůvodce

Ikona Máte zájem o zasílání aktualit, tipů a rad?

Najdete nás v těchto médiích:
ČT 1 ČT 24 DNES Český rozhlas Lidové Noviny Deník
Radiožurnál 5plus2 metro PRÁVO Právní prostor

NÁŠ KODEXPRO MÉDIATECHNICKÁ PODPORAMAPA STRÁNEKCOOKIESINFOGRAFIKYPARTNEŘIOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Vaše nároky.cz, SE © 2013 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Spinner