Právo na vaší straně

7 chyb, kterých se dopouštíme při získávání odškodnění po úrazu

31.10.2019

RADY A TIPY

Uklouzli jste na chodníku? Stal se vám úraz v MHD, poté co měl vůz nehodu nebo řidič prudce zabrzdil? Pokousal vás sousedovic Alík? Opařil vás číšník v restauraci? Jestli byl váš úraz zaviněn třetí stranou, tak máte nárok na odškodnění! Zde najdete 7 rad, na co si dát pozor, abyste získali celé odškodnění, na které máte nárok!

1. Bolestné není jediný druh odškodnění

Mnoho lidí se domnívá, že jediná část odškodnění tvoří bolestné, to ovšem není pravda. Stejně velkou část odškodnění může tvořit tzv. ztížení společenského uplatnění, za které se často dává i vyšší finanční kompenzace.

Ztížení společenského uplatnění se řeší u úrazů, které mají trvalý dopad na poškozeného. Například, když poškozený kvůli zdravotnímu stavu musí změnit práci nebo již nemůže vykonávat domácí práce či koníčky jako dříve.

Po úraze lze dále uplatňovat i nárok na odškodnění při ušlé mzdě nebo třeba věcnou škodu.

2. Znalecký posudek je potřeba

Jako jeden z hlavních faktorů při řešení odškodnění za úraz jsou znalecké posudky, které jsou často stěžejním podkladem pro určení odpovědnosti a výše odškodnění.

Bez znaleckého posudku totiž vyvstávají hned dvě rizika. Prvně se může stát, že poškozený nezná výši odškodnění, na které má nárok, a přijme od druhé strany nižší kompenzaci. A za druhé hrozí, že odpovědná strana bude svou odpovědnost za úraz rozporovat a poškozenému nevyplatí nic.

3. Promlčecí lhůta je 3 roky, někdy i více

Velké procento zraněných si myslí, že odškodnění za úraz se musí řešit ihned, opak je ale pravdou. Například bolestné se dá běžně řešit až 3 roky zpětně, trvalé následky pak mnohdy i déle. I přesto by však poškození neměli s řešením úrazu otálet a jakmile mají dostatek podkladů, začít případ řešit.

4. Je dobré znát výši odškodnění

Tento bod navazuje na již zmíněné znalecké posudky. Je totiž velmi časté, že lidé nevědí, na jaké odškodnění mají nárok. Mnohdy pak přijmou i odškodnění, které je několikanásobně nižší než to, které by mohli získat. Často se přitom stačí poradit s právníkem či jiným odborníkem, který bez znaleckého posudku může výši finanční kompenzace stanovit alespoň rámcově.

5. Proplatí i náklady na cestovné

Po úrazu vzniká nárok i na proplacení cestovních nákladů, které zraněnému vznikly v důsledku úrazu. Může se jednat o proplacení jízdného do nemocničních zařízení, ale i jízdenek, případně projetého paliva, které je spotřebováno při dojíždění na nezbytné rehabilitace.

6. Svědci se mohou hodit

Pokud se stane úraz na veřejnosti, je vhodné si zajistit co největší počet svědků, kteří byli u úrazu nebo nehodě přítomni. Stačí se zeptat na jméno a vzít si na ně kontakt. Takový svědek totiž může být jeden z hlavních důkazů při získávání odškodnění.

7. Trvat si na svém

Poslední důležitou radou při získávání odškodnění za úraz je vyrvat. Protistrany (ať už se jedná o město, supermarket, dopravce, restauraci…) velmi často nároky druhé strany popírají a domnívají se, že když budou vyplacení odškodnění dlouho rozporovat, poškozený nevytrvá, a nakonec nad možnou finanční kompenzací mávne rukou.

Vždy je proto potřeba situaci řešit a dotáhnout ji konce!

Pomůžeme s odškodněním za úraz!