Právo na vaší straně

Bolestné a ztížení společenského uplatnění u nemoci z povolání

28.12.2019

RADY A TIPY

Při potvrzení nemoci z povolání vzniká nárok hned na několik druhů odškodnění. Mimo náhradu mzdy patří mezi nejdůležitější odškodnění bolesti a za ztížení společenského uplatnění, neboli trvalé následky nemoci z povolání. Jak o odškodnění žádat a na co máte nárok?

Jak žádat o bolestné z nemoci z povolaní?

Nejprve je potřeba zajistit posudek o bolestném, který vydává ošetřující lékař. O tento posudek se žádá prostřednictvím formuláře, který vyplníte pro ošetřujícího lékaře. Spolu s tímto formulářem je potřeba dodat i všechny lékařské zprávy, které se vztahují k dané nemoci z povolání.

Vypracování posudku je zpoplatněno (řádově několik stovek Kč), nicméně tuto částku je povinen zaměstnavatel zaměstnanci proplatit. Následný dokument – tj. vypracovaný posudek o bolestném při nemoci z povolání je pak potřeba doručit zaměstnavateli. Posudek zaplatíme za vás!

Posudek o bolestném

Pro nárokování bolestného je nejzásadnějším dokumentem tzv. posudek o bolestném, který vydává ošetřující lékař. Tento posudek obsahuje bodové ohodnocení bolestného, kdy jeden bod je oceněn částkou 250,- Kč.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Hodnocení ztížení společenského uplatnění u nemoci z povolání se stanoví také pomocí posudku.

Posudek o ztížení společenského uplatnění vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči. Zaměstnanec tedy musí požádat příslušného poskytovatele zdravotních služeb o vydání tohoto posudku.

Podklady, na základě kterých je rozhodováno, by měl spolu se žádostí dodat zaměstnanec. Jedná se zejména o z lékařské zprávy poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří se podíleli na léčení, nebo například propouštěcí zprávy ze zdravotnických zařízení, ze kterých je patrna diagnóza zaměstnance. Žádost o proplacení trvalých následků pak doručit zaměstnavateli.

Chci řešit odškodnění za nemoc z povolání

Tabulka výše odškodnění u trvalých následků

Existují tabulky podle, kterých se vypočítává míra trvalých následků a výplata za ně.

Bodové hodnocení trvalých následků je upraveno stejně jako bolestné vyhláškou č. 277/2015 Sb., kde jsou v příloze uvedeny případy poškození zdraví a jim odpovídající bodové ohodnocení. Vyhláška dále stanovuje, že 1 bod je roven 250,- Kč. Bodové ohodnocení je uvedeno ve výše zmíněném posudku o bolestném či posudku o ztížení společenského uplatnění, kdy konkrétní výši bodů stanoví ošetřující lékař na základě zjištěné diagnózy.

S odškodněním pomůžeme!

Stačí vyplnit online formulář k posouzení zdarma a pomůžeme vám získat odškodnění za nemoc z povolání.

vyplnit online formulář