Právo na vaší straně

Co dělat, když zaměstnavatel neplatí

15.8.2016

RADY A TIPY

Každý zaměstnanec má nárok za vykonanou práci dostávat mzdu. Co však dělat, když zaměstnavatel svou povinnost nedodržuje a peníze vám nevyplácí? Důležité je, nenechat se zastrašit a stát si za svými nároky.

Kdy se jedná o nevyplacenou mzdu?

Mzda je ze zákona splatná do konce měsíce následujícího po vykonání práce.

Jednodušeji řečeno, zaměstnavatel má povinnost vyplatit vám peníze za práci, kterou jste vykonali v srpnu, nejpozději do 30. září, pokud tak neučiní, lze považovat mzdu za nevyplacenou.

Termín výplaty mzdy se liší od termínu splatnosti

Je potřeba odlišit termín výplaty mzdy a termín, kdy je mzda splatná ze zákona.

  • Termín výplaty mzdy je stanoven pracovní smlouvou a jedná se o den, kdy se zaměstnavatel zavazuje zasílat zaměstnanci peníze (například k 20. dni v následujícím měsíci).
  • Termín splatnosti mzdy (poslední den následujícího měsíce) je stanoven zákonem a odvíjí se od něj další případné kroky, když zaměstnavatel mzdu nezaplatil.

Jak postupovat, když zaměstnavatel mzdu nezaplatí?

Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatí do data splatnosti mzdu, vyzvěte ho k nápravě. Žádost o vyplacení mzdy sepište písemně a psaní zašlete na adresu zaměstnavatele. Doporučujeme dopis zaslat doporučeně, abyste měli jistotu, že si zaměstnavatel psaní převzal.

Jestliže zaměstnavatel nereaguje a dlužnou mzdu neuhradí, je vhodné na nic nečekat a obrátit se na právníka, případně na soud.

Dluží vám zaměstnavatel mzdu? Pomůžeme vám.

"V této situaci se vyplatí neotálet, protože neplacení mzdy zaměstnancům může být signálem špatné finanční situace zaměstnavatele. Soudně přiznaný nárok na zaplacení mzdy může totiž zaměstnanec vymáhat vůči zaměstnavateli také exekučně."

Radí spolupracující advokát.

Okamžité zrušení pracovní poměru ze strany zaměstnance

Zákoník práce umožňuje zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud zaměstnavatel nezaplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí splatnosti (jak jsme si výše uvedli, mzda je splatná do konce měsíce následujícího po vykonání práce).

Jestliže vám tedy zaměstnavatel nevyplatil mzdu za srpen, jejíž splatnost je 30. září, okamžité zrušení pracovního poměru můžete podat až po 15. říjnu. Využití této možnosti se bude nabízet především v tom případě, kdy už nebudete chtít dále u vašeho dočasného zaměstnavatele pracovat.

NÁROK NA NÁHRADU MZDY

Tento postup má ovšem zásadní výhodu. Zaměstnanec má při oprávněném okamžitém zrušení pracovního poměru ze zákona nárok na náhradu mzdy. Náhrada mzdy je ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Zákonem je stanovena minimální délka výpovědní doby dva měsíce. Pokud byste navíc měli sjednanou delší výpovědní dobu než dva měsíce, tak vám bude náležet náhrada mzdy za tuto delší dobu.

Nezaplatil vám zaměstnavatel?

Pomůžeme vám bez rizika získat vaše peníze. Právníka zaplatíme za vás!

POSOUZENÍ PŘÍPADU SPOLUPRACUJÍCÍM ADVOKÁTEM ZDARMA