Právo na vaší straně

Deset rad, jak po povodních nepřijít o peníze z pojistky

26.2.2016

RADY A TIPY

Deset základních rad, jak po povodních nepřijít o peníze z pojistky

Rada č. 1:

Snažte se škodu způsobenou povodní nahlásit pojišťovně co nejdříve. Můžete tak učinit buď telefonicky, nebo také pomocí online formuláře, který je k dispozici na webových stránkách většiny pojišťoven. Je nevyhnutné, abyste pojistnou událost nahlásili ihned po jejím vzniku.

Rada č. 2:

Nachystejte si číslo pojistné smlouvy, své rodné číslo, popis události zahrnující datum, čas a průběh události, rozsah škody a telefonní číslo, na kterém budete k zastižení - tyto údaje jsou totiž potřebné k nahlášení pojistné události.

Rada č. 3:

Až kontaktujete po­jišťovnu a uvedete veškeré potřebné údaje, spojí se s vámi pracovník pojišťovny, abyste se dohodli na termínu prohlídky poškozeného majetku. Prohlídka bude možná, jakmile voda opadne a odkryje vzniklé škody. Mezitím se postarejte o to, aby se rozsah škod nezvětšoval.

Rada č. 4:

Dále si zapište všechny své poškozené věci. Ideální by bylo k seznamu připojit i účtenky, záruční listy či jiné doklady spojené se zakoupenými věcmi.

Rada č. 5:

Před úklidem poškozeného majetku pečlivě zdokumentuje vzniklé škody - nafoťte všechny detaily, jak jen to bude možné, a to nejen celkový stav domu zvenčí i zevnitř, ale i jednotlivé kusy poškozených věcí tak, aby z fotografií vyplývalo, jakým způsobem a do jaké míry byly poškozeny. Pokud nemůžete pořídit fotodokumentaci, dbejte zejména na to, abyste do příchodu likvidátora neuklízeli následky škod, pokud to nebude nezbytně nutné.

Rada č. 6:

Pustíte-li se do odstraňování škod, do úklidu, opravy techniky či likvidace potravin a uhynulých zvířat před příchodem likvidátora pojišťovny, evidujte náklady a práci, které jste museli vynaložit na likvidaci škody - mohou být totiž součástí náhrady vaší škody. V takovém případě však doporučujeme úklid a jiné další kroky projednat nejdříve s pojišťovnou - fotodokumentace totiž mnohdy nemusí stačit. Není-li to tedy opravdu nutné, opravujte jen tu techniku, u níž je to nevyhnutné, a provádějte odstraňování škod jen v nezbytném rozsahu. Znovu upozorňujeme na potřebu vše důkladně dokumentovat.

Rada č. 7:

Dovoluje-li to stav zasažených věcí, ponechejte je beze změny pro prohlídku pracovníka pojišťovny. Elektrické spotřebiče zabezpečte, aby je mohla posoudit odborná opravna.

Rada č. 8:

Pokud vám velká voda nevzala pojistnou smlouvu, připravte si ji.

Rada č. 9:

O vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění můžete požádat už při prohlídce mobilním technikem z pojišťovny.

Rada č. 10:

V případě zaplavených a poškozených automobilů je pojistné plnění hrazeno z havarijního pojištění. Některé pojišťovny nabízejí možnost připojištění proti riziku povodně a záplavy také v povinném ručení. Opět poukazujeme na nutnost fotodokumentace a co nejrychlejšího kontaktování vaší pojišťovny.

Způsobení škody a její výši musí prokázat poškozený. Ke krácení či nižšímu plnění, než klient očekává, dojít může - vše ale záleží na tom, jaké máte sjednané pojištění včetně limitu plnění, jaké jsou výluky v pojištění a do jaké míry zdokumentujete celou škodnou událost. Dbejte tedy na to, abyste se vyvarovali následujících chyb:

  • nedostatečná dokumentace
  • odstranění věcí bez jejich nahlášení a prohlídky likvidátorem (samozřejmě, pokud je odstranění nevyhnutné, lze ho učinit, ale vše se musí předem zdokumentovat).