Právo na vaší straně

Jak postupovat při reklamaci zahraniční dovolené

4.3.2020

RADY A TIPY

Pokud jste se v zimních měsících vydali za teplem na zahraniční exotickou dovolenou, avšak realita neodpovídala vašemu očekávání, máte nárok na její reklamaci. Jestliže vámi objednaný zájezd nenaplnil vaše představy, a především ani sliby cestovní kanceláře, nenechejte si situaci líbit a dovolenou reklamujte. Reklamace vám sice špatné zkušenosti a ztrátu radosti z dovolené bohužel z paměti neodstraní, avšak vám může zajistit jakési zadostiučinění, a to v podobě finančního odškodnění. Co může být adekvátním důvodem pro reklamaci zkažené dovolené? A jak při reklamaci postupovat?

Hlavním důvodem pro reklamaci dovolené je především ubytování v jiném hotelu, než který jste si u cestovní kanceláře vybrali, nebo úplně jiné ubytování (například hotel vs. bungalov).

Do kategorie týkající se ubytování též spadá i rozdíl v kvalitě hotelu. Pokud vám byl poskytnut hotel se třemi hvězdičkami namísto čtyřhvězdičkového hotelu, máte nárok na odpovídající slevu. Avšak pozor, pokud si objednáte čtyřhvězdičkový hotel v klidném prostředí, ale namísto něj budete ubytováni v rušeném pětihvězdičkovém hotelu ve městě, předpokládá se, že nedostatky v klidu vám kompenzuje vyšší úroveň pokoje. Nárok na slevu nevzniká ani v případě, pokud budete ubytováni ve vzdálenější části, ale stále v tomtéž hotelovém komplexu, který jste si zaplatili (pokud však nebyla vzdálenost výslovně ujednána).

Dalším adekvátním důvodem pro reklamaci zájezdu je situace, kdy vám bylo naservírováno zkažené či nevyhovující jídlo, které vám způsobilo zdravotní komplikace. Dále také můžete nárokovat slevu v případě rozdílu v kvalitě stravy. Například pokud máte zaplacené all inclusive, ale je vám poskytnuta pouze jednotvárná strava.

Co se týče nedostatků na pokojích, pokud byl poskytnut například jednolůžkový pokoj místo dvoulůžkového nebo menší pokoj oproti zaplacenému, dále problémy s odpadem, tekoucí vodou, WC, či celkově špinavý pokoj. Tyto závady je nutné pečlivě zdokumentovat a nahlásit delegátovi, že služby nejsou dostatečné.

Jak postupovat při reklamaci dovolené?
 

ZAJISTĚTE POTŘEBNÉ DŮKAZY

K reklamaci nepovedené dovolené je důležité zajistit potřebné důkazy a se samotnou reklamací příliš neotálet. V první řadě tedy zdokumentujte pomocí fotografie či videozáznamu zjištěné vady. Pořízené fotografie musí zapadat do kontextu pokoje, nebo nejlépe celého hotelu. Fotografujete-li například zkažené, nevzhledné jídlo, je nutné pořídit fotografii talíře i s pozadím hotelové restaurace a nejlépe i s vaší osobou. Aby měl důkaz dostatečnou průkaznou hodnotu, z fotografií i videí musí být na první pohled zřejmé, kde byl záznam pořízen.

Mezi další významné důkazy patří i výpověď svědků. Pokud jste se setkali s ostatními návštěvníky hotelu, či jinými účastníky zájezdu, kteří taktéž nebyli se službami spokojeni, požádejte je o případné svědectví. V neposlední řadě je důležité zajistit například katalog, internetovou nabídku nebo podepsanou smlouvu, na jejichž základě bude prokazatelné, že jste si zájezd od cestovní kanceláře zakoupili, a že se nabídka skutečně odlišuje od reality.
 

REKLAMACI ŘEŠTE PŘÍMO NA MÍSTĚ ZÁJEZDU

Po zjištění závad a jejich pečlivé dokumentaci se obraťte na příslušného delegáta cestovní kanceláře. Delegát by vám měl pomoci nápravu vad sjednat. Pokud to však není možné, sepište s ním reklamační protokol, do kterého vyjmenujte veškeré závady a tento seznam si následně nechte delegátem podepsat.
 

REKLAMACI ŘEŠTE IHNED PO NÁVRATU Z DOVOLENÉ

Po návratu z dovolené sepište reklamaci, přiložte reklamační protokol podepsaný delegátem a pořízené fotografie, a bez zbytečného odkladu ji se všemi přílohami zašlete cestovní kanceláři.

Tip: Stáhněte si vzor pro reklamaci zájezdu: https://www.vasenaroky.cz/vzory-smluv-zdarma/reklamace-zajezdu

Co dělat v případě zamítnutí reklamace?

Jestliže cestovní kancelář na vaši reklamaci nereaguje nebo vám nabízí neadekvátně nízkou kompenzaci, například ve formě slevového poukazu, nebo vám podá zamítavé stanovisko, obraťte se na právníka.

Jak na úspěšnou reklamaci?

Byli jste na dovolené ubytováni v jiném hotelu nebo vám bylo naservírováno závadné jídlo? Máte právo zkaženou dovolenou reklamovat a žádat slevu z celkové ceny zájezdu v rozmezí 5-50 % podle závažnosti nedostatků. Jestliže jste zájezd reklamovali, avšak nejste s reakcí cestovní kanceláře spokojeni, kontaktujte společnost Vaše nároky.cz, která vám odpovídající finanční kompenzaci pomůže získat.

zadat případ k posouzení