Právo na vaší straně

Cestovní pojištění: Co říká právník?

27.6.2018

RADY A TIPY

Při sjednávání cestovního pojištění cestující většinou předpokládají, že jsou při vzniku nepříjemných situací na dovolené finančně chránění. Mnohdy tomu tak však není. Na vině přitom bývají nejen pojištěnci, ale i pojišťovny. Abychom si udělali jasno, zeptali jsme se na pár otázek ohledně cestovního našeho spolupracujícího advokáta.

Mohl byste prosím uvést pár příkladů, kdy může u cestovního pojištění docházet k jeho krácení či zamítnutí?

„Může se jednat o situace, kdy k pojistné události dojde v důsledku zavinění pojištěného, například pojištěný požil alkohol či omamné látky nebo ke škodě došlo v důsledku úmyslného jednání pojištěného. U cestovního pojištění může být vyplacení pojistného zamítnuto, pokud je pojistná událost zapříčiněna vlivem chronického onemocnění.“

Na co by si klienti pojišťovny měli dát pozor, když si sjednávají cestovní pojištění?

„Vždy je zapotřebí se důkladně seznámit s pojistnou smlouvou i pojistnými podmínkami. Důležité je přečíst si výluky z pojištění. Například pokud se rozhodnete chodit po horách, zjistěte, zda pojištění nemá omezení na určitou nadmořskou výšku, případně, pokud letíte do cizí země surfovat, ověřte si, zda se na tento sport sjednané cestovní pojištění vztahuje.“

Co si myslíte o rychlém sjednávání cestovního pojištění online?

„Výhodná je zajisté rychlost a pohodlí při sjednávání pojistné smlouvy, dostatek času na prostudování pojistných podmínek. Hlavní nevýhodou je pak nedostatečný kontakt s pojišťovnou, nemožnost projednat pojištění tzv. tváří v tvář.“

Může pojišťovna vyplacení pojistného plnění podmínit například tím, že v případě návštěvy lékaře či nemocnice v cizí zemi musí pojištěný nejdříve kontaktovat pojišťovnu, i když se jedná o akutní případ?

„Vznik pojistné událost musí pojištěný nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu, tedy pokud by se jednalo o akutní případ, pojišťovna by vyplacení pojistného plnění neměla podmínit nahlášením pojistné události.“

Jak by se měli klienti pojišťovna bránit, pokud se domnívají, že jim pojišťovna nezaplatila neprávem?

„Pojištěný může pojišťovně sdělit svůj nesouhlas s vyřízením pojistné události a snažit se záležitost vyřešit mimosoudní cestou. Pokud pojišťovna i tak odmítne pojistné plnění vyplatit, může se klient obrátit na soud.“

Nevyplacené plnění z cestovního pojištění?

Nevyplatila vám pojišťovna pojistné plnění z cestovního pojištění a domníváte se, že tak činila neprávem? Obraťte se na nás! Zdarma prověříme, zda máte nárok na odškodnění. Stačí zadat případ zde → ZADAT PŘÍPAD ONLINE