Právo na vaší straně

Komplikace v letecké dopravě. Na co máte nárok a co dělat?

4.7.2019

RADY A TIPY

Na co máte nárok a jak při problémech při a po letu postupovat? Přečtete si naše stručné návody k jednotlivým situacím.

Kompenzace u letů

MUSÍ BÝT SPLNĚNO alespoň jedno: 

  • letecká společnost má sídlo v EU
  • odletěli jste/měli jste odletět z EU    

Do cílové destinace se dostanete s více jak 3 hodinovým zpožděním.

CO DĚLAT?

Schovejte si účtenky od jídla, pití či dopravy a samozřejmě letenku.

V obou případech vám pravděpodovně náleží kompenzace od 250 do 600 € v závislosti na délce letu.

Při zrušení letu požadujte navíc i vrácení ceny letenky.

Odepření nástupu na palubu letadla

Máte nárok buď na vrácení ceny letenky, nebo na náhradní let.

Pokud vyberete náhradní let, máte právo na občerstvení a případné ubytování.

Navíc podobně jako u zpožděných/zrušených letů pravděpodovně vám náleží odškodnění od 250 do 600 €.

Přesměrování letů

Při přesměrování na jiné letiště, máte nárok na zajištění přepravy na původní místo příletu nebo na proplacení vzniklých nákladů.

Pokud musíte čekat máte dále nárok na přiměřené občerstvení a dva telefonní hovory zdarma, popřípadě, pokud čekáte přes noc, i na přepravu z letiště do hotelu a zpět.

Pokud se o přesměrování dozvíte ještě před nástupem na palubu, máte právo let odmítnout a požadovat vrácení peněz za letenku.

Zpožděné nebo ztracené zavazadlo

Maximálně je možné požadovat odškodnění zhruba 36 500 Kč na jedno zavazadlo.

CO DĚLAT?

  • na letišti vyplňte Property Irregularity Report (PIR) - protokol o nepravidelnosti při přepravě zavazadel
  • písemně do 21 dní od převzetí zpožděného zavazadla zašlete na adresu leteckého dopravce reklamaci zpožděného zavazadla
  • uschovejte účtenky od zakoupených nezbytných hygienických potřeb a ošacení – PROPLATÍ DOPRAVCE

Po 21 dnech od letu je zavazadlo ztracené – nárokujte zaplacení celého obsah zavazadla.

Poškozené zavazadlo

 Musíte písemně reklamovat u letecké společnosti do 7 dní.
 

MIMOŘÁDNÁ OKOLNOST

= situace, kterou nemohl dopravce ovlivnit (špatné počasí, stávka na letišti, srážka s ptákem, regulace státu…)

NE však: technická závada na letadle, letuška nedorazila do práce, chybějící letadlo…

NEZAPOMEŇTE

  • kompenzaci požadovat po leteckém dopravci
  • na mimořádnou událost
  • zakládat si všechny účtenky a letenky
  • při uplatnění odškodění komunikujte výhradně písemně a konverzaci uschovejte

Odmítla letecká společnost plnit?

Neváhejte se obrátit na společnost Vaše nároky.cz!

Posouzení případu je zcela ZDARMA. Navíc si bereme odměnu jen pokud se nám podaří vyzískat plnění! Nic neriskujte a zadejte si případ na www.vasenaroky.cz zcela ZDARMA.

zadat let k posouzení