Právo na vaší straně

Nenechte se napálit e-shopem!

26.2.2016

RADY A TIPY

Jak poznat, že je e-shop spolehlivý?

Najděte si reference jiných zákazníků

Podle referencí ostatních zákazníků můžete celkem spolehlivě poznat, zda se chystáte nakoupit v seriózním e-shopu. Reference můžete najít například na některém ze srovnávačů cen zboží, kde si uživatelé vzájemně sdělují své zkušenosti a hodnotí kvalitu internetového obchodu.

Při pročítání hodnocení je však potřeba použít selského rozumu. Jestliže má e-shop pouze jednu nebo dvě reference, které jsou navíc zrovna kladné, může to znamenat také to, že si je majitel napsat sám. Nebo naopak, pokud je na e-shop mnoho kladných hodnocení a jedno záporné, není potřeba si hned myslet, že by byl nákup riskantní, nespokojený zákazník mohl mít jen špatný den.

Prověřte kontaktní údaje

Pokud si chcete být opravdu jistí, že nakupujete u spolehlivého obchodníka, je vhodné si ověřit, zda uvedené kontaktní údaje fungují a jsou správné. Pokud telefonní číslo neexistuje nebo zaslaný e-mail nebyl doručen, měli byste být s nákupem opatrní. To samé platí i pro situaci, pokud na webových stránkách nejsou vůbec údaje k nalezení.

Podívejte se do rejstříku

Pokud o transakci stále nejste přesvědčeni, můžete prodejce prověřit v obchodním nebo živnostenském rejstříku, kde se dá podrobněji zjistit více informací.

Nejste spokojeni se zbožím?

Odstoupení od smlouvy do 14 dní

Pokud se již ke koupi zboží přes e-shop rozhodnete, máte ze zákona možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení začíná obecně běžet ode dne převzetí zboží. Delší lhůta platí v případě, že jste nebyli o svém právu na odstoupení od smlouvy poučeni. V takovém případě se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dnů. Pokud jste byli e-shopem o odstoupení poučeni až dodatečně, běží 14-ti denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy jste poučení obdrželi.

E-shop musí vrátit peníze do 14-ti dní od odstoupení od smlouvy, taktéž jste ale také vy kupující povinni zboží v této lhůtě vrátit. E-shop není povinen zaplatit peníze dříve, než zboží vrátíte, nebo prokážete, že jste je odeslali.

V souvislosti s tímto je potřeba upozornit, že se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje například na zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele. Dále také nelze vrátit hudební a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud byl porušen jejich původní obal, nebo noviny a časopisy.

Jiné než objednané zboží

Pokud si objednáte zboží a po jeho doručení zjistíte, že produkt není slibované kvality, můžete mimo odstoupení od smlouvy žádat také výměnu zboží za jiné nebo slevu z kupní ceny.

Může se jednat například o nedodání míčků k tenisové raketě, které byly v internetové nabídce přislíbeny, nebo o bavlněné tričko, které je nakonec z polyesteru. Při odstoupení od smlouvy a vrácení peněz máte právo požadovat také náhradu nákladů na doručení a zpětné odeslání zboží.

Reklamace vadného zboží

Na veškeré spotřební zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Pro případ nákupu přes e-shop běží záruční doba ode dne doručení zboží na vaši adresu, případně od osobního převzetí. Datum objednání nebo zaplacení zde nehraje žádnou roli.

Někteří prodejci na zboží dobrovolně nabízejí delší záruční dobu, než jsou zákonem stanovené dva roky. K jejímu prodloužení stačí, aby o ní prodejce informoval na obalu výrobku nebo v jeho návodu, platné je dokonce i její přislíbení v reklamě.

Kde uplatnit reklamaci

Reklamaci můžete uplatnit přímo u e-shopu, na jeho provozovně nebo také u autorizovaného servisu, který je uveden v záručním listu. O uplatnění reklamace si nechte vždy vystavit písemné potvrzení, které bude obsahovat datum reklamace, čeho se týká a požadovaný způsob jejího vyřízení.

Lhůta na vyřízení

Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den, kdy byla reklamace uplatněna. Prodejce v této lhůtě musí sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, zda jí vyhoví, nebo ji zamítá. Prodejce musí v této lhůtě vadu rovněž odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu. Pokud prodejce lhůtu 30 dnů překročí, aniž by se s vámi předem výslovně domluvil, že vyřízení reklamace může trvat déle, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.


Nebylo vám uznáno odstoupení od smlouvy nebo vám zamítli reklamaci? Případ můžete dát zdarma na posouzení spolupracujícímu advokátovi ZDE.