Právo na vaší straně

Ověřte si zdarma, zda máte nárok na odškodnění při zrušení či zpoždění letu

21.3.2017

AKTUALITY

Ověřte si zdarma nárok na odškodnění

Při zpoždění či zrušení letu můžete mít nárok na finanční kompenzaci až 600 €. Výše kompenzace je závislá na letové vzdálenosti.

  • 250 €, když je délka letu je méně než 1500 km,
  • 400 €, když je let 1500 – 3500 km,
  • 600 €, když je délka letu více něž 3500 km.

Abyste však na kompenzaci za zpožděný či zrušený let, kterou stanovuje nařízení EU, měli nárok, musí váš let splňovat určité podmínky.

  • Zpožděný let musí být opožděn o více než 3 hodiny.
  • Zrušený let musí být zrušen v posledních 14 dnech před odletem.
  • Let musí být provozován leteckým dopravcem se sídlem na území EU nebo odlétat z Evropy.
  • Let nesmí být zpožděn nebo zrušen kvůli tzv. mimořádným okolnostem.

Na první pohled se může zdát, že kvůli výše zmíněným výjimkám má na odškodnění nárok jen málokdo, opak je však pravdou. Z našich zkušeností můžeme říci, že na kompenzaci za komplikace v letecké dopravě má v ČR nárok několik desítek tisíc cestujících ročně. Patříte mezi ně?

Ověření zdarma

Ověřte si u nás zdarma, zda máte nárok na odškodnění, když vám zruší nebo zpozdí let. Stačí zadat případ k posouzení na našich webových stránkách a zdarma zjistíme, zda by vám letecká společnost měla vyplatit odškodnění.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA