Vzory smluv

Uvedené smluvní vzory byly připraveny advokátem jako obecné vzorové dokumenty.
Nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je stáhne a použije.

Vaše nároky.cz upozorňují, že vzorový dokument nemůže předvídat všechny situace, které mohou v praxi nastat a je třeba jej vždy přizpůsobit konkrétním okolnostem Vašeho případu. Zvláště v případech složitějších a v těch, v nichž jde o vyšší finanční částky se rozhodně doporučuje nepoužívat dotčené vzory bez konzultace s advokátem.

Vaše nároky.cz neodpovídají za škodu způsobenou nesprávným, neodborným či neúplným vyplněním / použitím předmětného vzorového dokumentu.

Všechny zde uveřejněné vzory smluv jsou k dispozici ke stažení zcela ZDARMA.

Chcete kvalitní smlouvu na míru? Můžete ji mít za pár minut na www.legito.cz.

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem

Nákup Vánočních dárků přes internet bezesporu přináší spoustu výhod. Můžete nakupovat z pohodlí domova, mít na sobě třeba pyžamo, nemusíte čekat ve frontách, zboží Vám většinou dor…

Darovací smlouva

Darovací smlouva je jednou z nejčastějších smluv, které se uzavírájí v netržním prostředí. Využívá se často v rodinných kruzích pro převedení movitého i nemovitého majetku. Tato da…

Infografika: Jaké důkazy si zajistit při úrazu na chodníku?

Stáhněte si níže infografiku Jaké důkazy zajistit, když se zraníte na neodklizeném chodníku.…

Infografika: Na jaké odškodnění máte nárok, když se zraníte na neodklizeném chodníku

Stáhněte si níže infografiku Jaké můžu získat odškodnění při úrazu na chodníku.…

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost neboli smlouva o koupi nemovitých věcí se využívá při prodeji/koupi nemovitosti. Může se jednat např. o kupní smlouvu na pozemek, kupní smlouvu na byt n…

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva upřesňuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel nájemní smlouvou přenechává pronajímaný prostor za účelem zajištění stanovených potřeb nájemce a nájemc…

Odstoupení od kupní smlouvy

Uvedený vzor odstoupení od kupní smlouvy je specializován na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu chybějících vlastností zboží, které byly při koupi deklarovány. Při drobných úprav…

Odstoupení od smlouvy koupě na dálku

Odstoupení od smlouvy koupě na dálku bez udání důvodu je možné použít do 14ti dní. Koupi na dálku je míněn nákup přes telefon nebo na internetu. Uvedené odstoupení od smlouvy koupě…

Odvolání plné moci

Plná moc se uděluje v mnoha případech. Často se jako smluvní dokument využívá v právních službách nebo pro vyřízení úředních záležitostí. Odvolání plné moci se pak používá pro odst…

Plná moc

Plnou moc uděluje zmocnitel zmocněnci. Například u právních služeb, kdy advokát ke konání před protistranou a soudem potřebuje od svého klienta plnou moc, je právník zmocněnec a kl…

Reklamace zájezdu

Jestliže cestovní kancelář nesplnila to, co slíbila, je možné dovolenou reklamovat. Reklamaci zájezdu musíte podat nejpozději do měsíce od skončení dovolené. Formulář pro reklamaci…

Směnná smlouva

Směnná smlouva se uzavírá mezi dvěma subjekty, prvním směňujícím a druhým směňujícím, na výměnu nemovitých věcí. Ve většině případů se směňují pozemky, z toho důvodu se uvedená smě…

Smlouva o podnájmu bytu

Smlouva o podnájmu bytu se uzavírá mezi nájemcem a podnájemcem. Pronajímaný byt je ve vlastnictví pronajímatele, který ho za úplatu poskytuje nájemci. Nájemce na základě smlouvy o …

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce je uzavírána mezi zapůjčitelem a vydlužitelem. Smlouva o zápůjčce se realizuje při finanční transakci, když jeden subjekt půjčuje peníze druhému subjektu.…

Uznání dluhu

Uznání dluhu je dokument, kterým dlužník uznává svůj dluh vůči jinému subjektu. Podepsáním uznání dluhu se dlužník zavazuje dluh splatit.…

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby…

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou …

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance se podává, pokud chce zaměstnanec ze své strany pracovní poměru ukončit. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance může bý…

Videoprůvodce

Ikona Máte zájem o zasílání aktualit, tipů a rad?

Najdete nás v těchto médiích:
ČT 1 ČT 24 DNES Český rozhlas Lidové Noviny Deník
Radiožurnál 5plus2 metro PRÁVO Právní prostor

NÁŠ KODEXPRO MÉDIATECHNICKÁ PODPORAMAPA STRÁNEKCOOKIESINFOGRAFIKYPARTNEŘIOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Vaše nároky.cz, SE © 2013 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Spinner