Právo na vaší straně

Vzory smluv

Infografika: Na jaké odškodnění máte nárok, když se zraníte na neodklizeném chodníku

Stáhněte si níže infografiku Jaké můžu získat odškodnění při úrazu na chodníku.

Stáhnout PDF

Infografika: Jaké důkazy si zajistit při úrazu na chodníku?

Stáhněte si níže infografiku Jaké důkazy zajistit, když se zraníte na neodklizeném chodníku.

Stáhnout PDF

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem

Nákup Vánočních dárků přes internet bezesporu přináší spoustu výhod. Můžete nakupovat z pohodlí domova, mít na sobě třeba pyžamo, nemusíte čekat ve frontách, zboží Vám většinou doručí až domů a hlavně se vyhnete davům lidí, kteří v předvánočním čase okupují ulice měst a obchodních center. Online nákupy však mohou skrývat i rizika, na které je potřeba dát si pozor. Zboží může vypadat jinak než na fotografii, nemáte stoprocentní záruku, že objednané zboží skutečně dojde a problém může být i s případnou reklamací. Sepsali jsme proto pro Vás 8 rad, na co máte nárok a jak se nenechat napálit, když nakupujete přes e-shop.

Neuspěli jste s reklamací? Pomůžeme Vám!

Příručku s radami stáhnete zde:

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Reklamace zájezdu

Jestliže cestovní kancelář nesplnila to, co slíbila, je možné dovolenou reklamovat. Reklamaci zájezdu musíte podat nejpozději do měsíce od skončení dovolené. Formulář pro reklamaci zájezdu, který naleznete v příloze, pak musí být podložen důkazy, které jste na zkažené dovolené zachytili. Bez dostatečných důkazů většinou nelze zájezd reklamovat. Jak pořídit správné důkazy pro reklamaci dovolené?

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Uznání dluhu

Uznání dluhu je dokument, kterým dlužník uznává svůj dluh vůči jinému subjektu. Podepsáním uznání dluhu se dlužník zavazuje dluh splatit.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce je uzavírána mezi zapůjčitelem a vydlužitelem. Smlouva o zápůjčce se realizuje při finanční transakci, když jeden subjekt půjčuje peníze druhému subjektu.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Smlouva o podnájmu bytu

Smlouva o podnájmu bytu se uzavírá mezi nájemcem a podnájemcem. Pronajímaný byt je ve vlastnictví pronajímatele, který ho za úplatu poskytuje nájemci. Nájemce na základě smlouvy o podnájmu pronajímá část bytu podnájemci. O smlouvě o podnájmu musí být majitel nemovitosti informován, ale k její realizaci není potřeba jeho souhlasu.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Směnná smlouva

Směnná smlouva se uzavírá mezi dvěma subjekty, prvním směňujícím a druhým směňujícím, na výměnu nemovitých věcí. Ve většině případů se směňují pozemky, z toho důvodu se uvedená směnná smlouva specializuje na tyto objekty.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Odstoupení od smlouvy koupě na dálku

Odstoupení od smlouvy koupě na dálku bez udání důvodu je možné použít do 14ti dní. Koupi na dálku je míněn nákup přes telefon nebo na internetu. Uvedené odstoupení od smlouvy koupě na dálku je zaměřeno na online nákupy, po drobnějších úpravách jej lze použít i na první zmíněnou variantu, tedy u nákupu přes telefon.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Odstoupení od kupní smlouvy

Uvedený vzor odstoupení od kupní smlouvy je specializován na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu chybějících vlastností zboží, které byly při koupi deklarovány. Při drobných úpravách však může být vzor použit i jako odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakované reklamace stejné vady. Při odstoupení od smlouvy zákazníkem ve většině případů musí dojít k vrácení peněz prodejcem.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva upřesňuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel nájemní smlouvou přenechává pronajímaný prostor za účelem zajištění stanovených potřeb nájemce a nájemce se zavazuje platit nájemné. Nájemní smlouva se může vztahovat k pronájmu bytu, domu, kancelářských prostor, garáží apod. Uvedená nájemní smlouva se specializuje na pronájem bytu.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost neboli smlouva o koupi nemovitých věcí se využívá při prodeji/koupi nemovitosti. Může se jednat např. o kupní smlouvu na pozemek, kupní smlouvu na byt nebo kupní smlouvu na dům či chatu.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Plná moc

Plnou moc uděluje zmocnitel zmocněnci. Například u právních služeb, kdy advokát ke konání před protistranou a soudem potřebuje od svého klienta plnou moc, je právník zmocněnec a klient zmocnitel. Plná moc může být udělena v různém rozsahu, může se jednat o plnou moc obecnou, nebo naopak přímo specifikovanou na jednu činnost.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Darovací smlouva

Darovací smlouva je jednou z nejčastějších smluv, které se uzavírájí v netržním prostředí. Využívá se často v rodinných kruzích pro převedení movitého i nemovitého majetku. Tato darovací smlouva se vztahuje na darování nemovitosti, po menších úpravách však může být použita i jako darovací smlouva obecná.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance se podává, pokud chce zaměstnanec ze své strany pracovní poměru ukončit. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance může být podána i bez uvedení důvodů. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak, je zaměstnanec povinen dodržet výpovědní lhůtu, která je uvedena v pracovní smlouvě, případně stanovena zákonem.

Stáhnout PDF Stáhnout Word

Odvolání plné moci

Plná moc se uděluje v mnoha případech. Často se jako smluvní dokument využívá v právních službách nebo pro vyřízení úředních záležitostí. Odvolání plné moci se pak používá pro odstoupení této smlouvy. Odvolání plné moci lze provést okamžitě, podmínkou je však doručení odvolání zmocněnci.

Stáhnout PDF Stáhnout Word