Právo na vaší straně

Není důkaz jako důkaz! Jak správně reklamovat dovolenou

10.6.2016

RADY A TIPY

Pomalu se blíží čas nákupů letní dovolené a odjezdů k moři. Ne vždy však dovolená dopadne podle našich představ. Jsou situace, kdy si dovolenou neužijeme z důvodů vyšší moci, mnohem častější jsou však případy, kdy cestovní kancelář nesplní podmínky smlouvy, nebo služby neodpovídají tomu, co bylo slíbeno v inzerci.

Reklamace dovolené

Pro Vaši nejlepší možnou pozici je dobré již při podpisu smlouvy důsledně překontrolovat, zda odpovídá Vašim požadavků a katalogové nabídce. Cokoli Vám bylo slíbeno ústně a není ve smlouvě zahrnuto, se následně prokazuje velice těžko. Z hlavního výčtu závad lze jmenovat neuvedení nebo rozdíl v počtu hvězdiček hotelového zařízení ve smlouvě, absence příslibu výhledu na moře v případě, že tento není hrazen zvlášť, nesprávně uvedená strava nebo chybná lokalita.

Co potřebuju k reklamaci dovolené?

Pro reklamaci a případné následné podání žaloby je vždy potřeba dostatek důkazů. Spoléhat se na to, že cestovní kancelář nebo agentura dobrovolně vydá například záznamy telefonních hovorů, obrázky, nebo jakékoli jiné důkazy, které nemáte k dispozici je nesprávná úvaha. Cestovní kancelář je zde v pozici protistrany a neučiní nic, čím by mohla svoji pozici ohrozit a pozici reklamujícího usnadnit.

V každém případě je dobré mít dostatečnou fotodokumentaci, nicméně ani ta nemusí pokaždé stačit. Dobré je mít na některé pochybení cestovní kanceláře i podpůrnou svědeckou výpověď. Málokdy se stane, že v daném hotelu jste jediným českým účastníkem zájezdu a povětšinou se tam pohybují další české rodiny. Není nic snazšího než požádat osoby, které jsou svědky nekvalitního jídla, hluku v hotelu, špinavé pláže, zápachu nebo nedostatečného úklidu o kontakt s tím, že se na ně v případě potřeby obrátíte. Čím více svědků máte, tím menší je riziko, že se následně některým nebude chtít účastnit soudního jednání.

Jak pořizovat důkazy?

ULOŽTE SI NABÍDKU

Předně si vždy uložte nabídku, podle které jste dovolenou vybírali, a to buď uložením internetové stránky z webu cestovní kanceláře či agentury, nebo katalogu, pokud ho máte v tištěné podobě. Po sezóně je již prakticky nemožné dohledat nabídku dovolených, případně tato může být na webu CK změněna.

POŘIĎTE RELEVANTNÍ NAHRÁVKU

Nezřídka se stává, že poškození dovolenkáři mají velké množství fotografií nebo zvukových nahrávek, které však nic neprokazují. Pokud chcete udělat nahrávku, která má dokumentovat hluk v hotelu, čiňte tak i s videem a nejlépe v místě, ze kterého bude patrné, že se jedná přímo o ten daný hotel, případně po části záznamu v pokoji vyjděte s nahrávacím zařízením na balkon nebo do společných částí hotelu, aby bylo zřejmé, kde byla nahrávka učiněna.

DŮKAZY FOŤTE SPRÁVNĚ

Často se opakuje i skutečnost, kdy lidé fotí nekvalitní stravu již na svém talíři. Taková dokumentace má značně sníženou průkaznost. Nejlepší variantou je nafotit/natočit jídlo přímo v jídelně před jeho servírováním. Právě strava a její nekvalita. Nedostatek a další nešvary jsou jednou z vad, kde má kromě obrazového materiálu svědecká výpověď nedocenitelnou hodnotu.

DOKUMENTUJTE JEN OPRAVDOVÉ ZÁVADY

Poškozené pokoje jsou další z věcí, které lze reklamovat. Zvláště plíseň a nefunkční vybavení by se v hotelovém pokoji neměly vyskytovat. Vždy pořiďte kvalitní obrazovou dokumentaci, a pokud možno i svědeckou výpověď. Nemá však význam fotit marginální závady jako jsou otlučený nábytek, místy špinavá malba a další drobnosti, které jsou způsobeny užíváním vybavení a pokoje. Vždy dokumentujte jen opravdové závady.

Jak reklamovat?

Reklamovat byste měli vždy bez zbytečného odkladu, zvláště u závad, které mohou být odstraněny. Nezřídka se dočkáte nápravy vad ihned a Vaše dovolená může nerušeně pokračovat (například výměnou pokoje, uklizením pokoje, výměnou vybavení apod.). Častější jsou ale případy nezájmu delegátů a ignorování problémů klientů. V takovém případě je třeba vše řádně zdokumentovat, jak je uvedeno výše a následně vyplnit s delegátem reklamační formulář.

Množí se však případy, kdy delegát v rozporu se zákonem neumožní klientovi vyplnit reklamační formulář. V takovém případě to zkuste znovu se svědkem. Pokud ani poté nebude umožněno, je stále možnost reklamovat zájezd i po jeho skončení, bez zbytečného odkladu, po návratu do České republiky. V reklamaci po návratu pak uveďte, že Vám možnost reklamovat přímo v místě byla delegátem odepřena.

Závěrem

I přesto, že každý z nás chce, aby dovolená byla příjemným okamžikem pracovního volna, ne vždy se toto zdaří, proto buďte připraveni na všechny eventuality, abyste mohli hájit svá práva tím nejlepším možným způsobem a vysokou pravděpodobností úspěchu.