Právo na vaší straně

Cookies

Podobně jako většina webů i tento používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků svých internetových stránek. „Cookies“ jsou miniaturní textové soubory obsahující informace složené z řady písmen a číslic, které se uloží do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ jsou užitečné, protože provozovateli internetových stránek umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek. „Cookies“ nemohou být použité jako kód ani na šíření virů a nemohou nám umožnit přístup na váš pevný disk. 

Údaje získané prostřednictvím těchto stránek využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

- umožnění pohybu uživatele stránek po stránkách a využívání jejich funkcí, jako např. přístup do zabezpečených částí (sekcí)

- shromažďování informací o tom, jak návštěvníci stránek používají stránky, jako např. které stránky jsou navštěvované nejčastěji nebo jestli návštěvníci přijímají zprávy o chybách atd. (tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro vylepšení funkčnosti budoucích verzí stránek),
shromažďování informací pro reklamní a marketingové účely, tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro zajištění osobnějšího přístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Provozovatel těchto stránek neumožňuje kterýmkoliv třetím osobám umisťování reklamního obsahu na jeho stránky. Provozovatel neručí a nezodpovídá za jakýkoli obsah (včetně reklamního a marketingového) umístěného na internetových stránkách třetích osob, jako ani za jakékoli porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým dochází, resp. by mohlo docházet na internetových stránkách třetích osob.

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje uživatel stránek provozovateli otevřením webových stránek. Souhlasí tím s používáním technologie „cookies“ a používáním údajů získaných prostřednictvím této technologie na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli, bezplatně, písemně odvolat.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním nebo zablokováním technologie „cookies“ (ve vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných nebo-li "Strictly Necessary" cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky anebo funkcionalitu stránek nebo jejich částí.