Právo na vaší straně

Nedostali jste hypotéku? Realitní kancelář by vám měla vrátit rezervační poplatek

27.8.2019

AKTUALITY

Paní Darina složila realitní kanceláři rezervační poplatek. Když však byla nucena od koupě objektu odstoupit, realitní kancelář ji odmítla rezervační poplatek vrátit s argumentací, že se dle smlouvy jedná o smluvní pokutu. Pomohla až výzva advokáta.

Paní Darina z Prahy měla v plánu pořídit si svůj vlastní byt. Protože měla dobrou práci a slušný plat, myslela si, že s hypotékou nebude problém. I přesto se však pro jistotu šla do banky informovat, zda jí v případě potřeby úvěr na bydlení dají. V bance jí bylo řečeno, že hypotéku by měla bez komplikací získat. Paní Darina si proto vyhlídla hezký byt na okraji Prahy, který byl inzerován online realitní kanceláří.

Paní Darina se spojila s realitním makléřem a po prohlídce objektu složila rezervační poplatek ve výši 40 000 Kč. Pak však nastaly komplikace. Když navštívila banku a žádala o hypotéku již na konkrétní nemovitost, byla jí žádost po prozkoumání zamítnuta. Paní Darina na základě této skutečnosti zrušila rezervaci nového bytu a požádala realitní kancelář o vrácení rezervačního poplatku. Realitní kancelář však odmítla rezervační poplatek vrátit a argumentovala smluvní pokutou za neuzavření kupní smlouvy. Paní Darina se proto obrátila na spolupracujícího advokáta z Vaše nároky.cz

Spolupracující advokát po prostudování případu usoudil, že realitní kancelář v tomto případě jednala neoprávněně a zaslal protistraně předžalobní výzvu.Z judikatury Nejvyššího soudu, např. rozhodnutí 33 Cdo 3448/2012, ale i dalších českých soudů vyplývá, že uzavřením rezervační smlouvy mezi zájemcem o koupi nemovitosti a zprostředkovatelem, kdy zprostředkovatel prodeje nejedná jako zástupce budoucího prodávajícího, nevzniká zájemci povinnost uzavřít kupní smlouvu. Jestliže tedy zájemce není povinen uzavřít budoucí smlouvu, je ujednání o smluvní pokutě, zajišťující splnění takové povinnosti, neplatné a zájemce nemusí smluvní pokutu hradit,“ komentuje případ advokát.

Jelikož v případě paní Dariny nebyla uzavřena ani kupní smlouva ani budoucí kupní smlouva k dané nemovitosti, rezervační smlouva automaticky zanikla a realitní kancelář se zadržováním rezervačního poplatku, který si přetransformovala na smluvní pokutu, dopouštěla neoprávněného obohacení.

Realitní kancelář na předžalobní výzvu prvně reagovala rozpačitě a vracení peněz se chtěla vyhnout. Nakonec po urgencích spolupracujícího advokáta však došlo k dohodě o narovnání a klientka získala většinu rezervačního poplatku zpět.

Pravdou bohužel je, že paní Darina není jediná, na jejíž úkor se chtěla realitní kancelář neoprávněně obohatit. Po celé republice jsou tisíce poškozených, kteří i přes odstoupení od koupě nemovitosti nezískají svůj rezervační poplatek zpět.

► Chcete získat rezervační poplatek zpět?

Rada právníka

  • Zájemci o nemovitost by si v prvním případě měli vždy důkladně přečíst, co podepisují. Pozor by si měli dát, zda skutečně podepisují pouze rezervační smlouvu nebo se již ke koupi nemovitosti zavazují.
  • Jestliže po podepsání rezervační smlouvy s realitní kanceláří, musí z jakýchkoliv důvodů od kupní smlouvy odstoupit, měli by po realitní kanceláři požadovat vrácení rezervačního poplatku. Pokud to realitní kancelář odmítá, je potřeba obrátit se na právníka, případně na soud.
  • Zájemci o koupi by také měli trvat na složení rezervačního poplatku k notáři nebo do banky. V případě krachu realitní kanceláře by pak měli vyšší šanci rezervační poplatek získat zpět.

Nevrácený rezervační poplatek?

Nenechte si jednání realitní kanceláře líbit! Právníka zaplatíme za vás! Zadejte případ k nezávaznému posouzení zdarma na našich webových stránkách.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA