Mikulášská potravinová sbírka: Nasbírali jsme téměř sto kilo

Naše společnost na začátku prosince zorganizovala potravinovou sbírku. Za dva týdny se nám podařilo nasbírat téměř sto kilo potravin. Děkujeme všem zúčastněným.

Mikulášská potravinová sbírka probíhala od 4. 12. do 15. 12. 2017. Zaměstnanci a spolupracovníci naši společnosti po dobu 14 dní nakupovali či z vlastních zásob přinášeli trvanlivé potraviny, které jsme ukládali do speciálních boxu.

Nejvíce se nasbíralo těstovin a masových konzerv, nechyběly však ani čaje, rýže, instantní polevky, mouka či různé luštěniny. Jak jsme se nakonec po zvážení dozvěděli, podařilo se nám nasbírat téměř metrák potravin.

Potravinová sbírka byla zorganizovaná ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj. Nasbírané potraviny budou distribuovány několika charitám a neziskovým organizacím, které je následně rozdají lidem v nouzi.

Naše společnost by tímto chtěla moc poděkovat všem zúčastněným. Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci i v jiné než právní oblasti.

Zpět na seznam
Novější: Reklamace vánočních dárků
Starší: Pojistku nestačí jen uzavřít. Pojištění proti vichřici, co je potřeba zkontrolovat