Právo na vaší straně

Vaše nároky.cz pomohly ParaCENTRU Fenix s předvánočním úklidem

10.12.2018

AKTUALITY

Vaše nároky.cz pomáhají i jinak! V listopadu se zaměstnanci Vaše nároky.cz zapojili do předvánočního úklidu prostor ParaCENTRA Fenix, které poskytuje pomoc lidem s poškozením míchy. Úklidová akce sklidila úspěch nejen u členů centra, ale i u zúčastněných zaměstnanců.

Jeden listopadový pátek se téměř všichni zaměstnanci Vaše nároky.cz včetně pana ředitele setkali v brněnském ParaCENTRU Fenix, kde celé odpoledne pomáhali s předvánočním úklidem prostor. Došlo zejména na mytí oken a žaluzií a čistění rehabilitačních pomůcek. V závěru dne se vše lesklo čistotou.

Pozitivní ohlasy na zmíněnou akci jsme zaznamenali nejen od členu ParaCentra, podle kterých se celý prostor rozzářil, ale dokonce i od našich zaměstnanců, kteří byli rádi za možnost někomu pomoci. Znovu jsme se tím přesvědčili o tom, že ve Vaše nároky.cz pracují ti správní!

Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří se do úklidové akce zapojili, za jejich ochotu!

O ParaCENTRU Fenix

„Roztáčíme život naplno“ je heslo ParaCENTRA Fenix, které pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života.

Centrum se zejména snaží usnadnit přechod z institucionální péče do domácího prostředí, podporuje soběstačnost, pomáhá akceptovat novou životní situaci, udržuje a rozvíjí sociální dovednosti a podobně jako Vaše nároky.cz pomáhá při uplatňování práv a nároků.

Fotografie z úklidové akce v ParaCentrum Fenix.