Právo na vaší straně

Vaše nároky.cz uspořádaly věcnou sbírku pro Na počátku

30.4.2019

AKTUALITY

Pomáhat jen našim klientům, už nám nestačí, a tak jsme uspořádali věcnou sbírku pro společnost Na počátku, která pomáhá těhotným ženám a ženám s dětmi v tísnivé životní situaci. Za dva týdny, co sbírka běžela, se nám za pomoci všech zaměstnanců a dalších účastníků podařilo sesbírat úctyhodné množství materiálních věcí.

Společnost Na počátku funguje od roku 1994, letos tedy slaví krásných 25 let. K této příležitosti uspořádala několik benefičních akcí a my jsme rádi, že jsme jim alespoň formou věcné sbírky mohli pomoci a podpořit je.

To, že věcná sbírka, která trvala od 18. března do 1. dubna, sklidila mezi zaměstnanci až nečekaný úspěch, se dalo odhadnout hned po pár dnech, kdy přichystané krabice začaly náporem přinesených věcí praskat. Nakonec nám všechny sesbírané věci zabraly celou zasedací místnost.

A co se nám pro Na počátku podařilo sesbírat? Od potravin a nádobí, přes kosmetiku a hygienické potřeby až k dětskému oblečení a doslova kilogramům hraček. Věříme, že darované věci udělají maminkám a jejich dětem radost alespoň tak, jako sbírka a pocit pomoci udělala radost nám. Všem zaměstnancům a zúčastněným tímto ještě jednou moc děkujeme!

O Na počátku

„Pomáháme těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni,“ zní věta na webových stránkách společnosti Na počátku. Na počátku je tu pro těhotné ženy a maminky s malými dětmi, které ztratily podporu svých blízkých, nemají dlouhodobě vyřešené bydlení nebo dokáží jen s obtížemi uživit své děti.

Díky dárcům a různým sociálním programům může Na počátku ženám v tísni okamžitě věnovat oblečení, pleny nebo základní hygienu. Těhotným ženám a maminkám se prvotně snaží pomoci poradenstvím, případně, vyžaduje-li to situace, mohou využít také azylového bydlení na neveřejné adrese.

Za dobu své existence pomohla společnost skoro 3 000 ženám v tísni, a více než 160 dětí se díky Na počátku mohlo narodit.

My jim za jejich činnost děkujeme a přejeme spousty dalších spokojených maminek a jejich dětí!

(Jelikož se shromáždilo pro nás až nečekaně mnoho věcí, rozhodli jsme dary rozdělit a část věnovat také brněnské charitě Baltazar.)