Právo na vaší straně

Za úraz je odpovědný aquapark. Zraněný návštěvník získal 70 000 Kč

21.10.2016

AKTUALITY

Rekreant si při jízdě na tobogánu zlomil ruku. Následkem úrazu skončil v nemocnici a poté v pracovní neschopnosti. Za úraz byl dle zákona odpovědný aquapark, který poškozenému za bolest a ušlou mzdu vyplatil téměř 70 000 Kč.

Pan Jakub Rázga loni v létě utrpěl zranění, když mu při jízdě na vodní atrakci nazvané „kamikaze“ tlak vody při výjezdu rozdrtil levou paži. Bylo mu bezprostředně poskytnuto základní ošetření ze strany aquaparku a následně byl odvezen do nemocnice a tentýž den podstoupil operaci. Pan Rázga byl v důsledku úrazu ještě pět týdnu hospitalizován a následně další dva měsíce musel zůstat v pracovní neschopnosti, čímž přišel o peníze z několika výplat.

Pan Rázga se proto rozhodl po aquaparku nárokovat odškodnění. Při použití skluzavky totiž nijak neporušil nařízené bezpečnostní přepisy a dbal na to, aby k úrazu nedošlo. „Dle ustanovení § 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který říká, že kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí, je zřejmé, že odpovědnost za úraz v případě pana Rázgy nesl aquapark,“ komentuje situaci spolupracující advokát z Vaše nároky.cz, který poškozeného ve věci zastupoval.

Pan Rázga proto prostřednictvím právníka žádal provozovatele areálu o odškodnění. Celková výše škody byla vyčíslena na téměř 70 000 Kč. Částka zahrnovala bolestné, proplacení lékařského posudku a náhradu ušlé mzdy. Aquapark peníze do několik měsíců od podání žádosti panu Rázgovi vyplatil.

Úrazy v aquaparcích bohužel nejsou ojedinělé a ve většině případů je odpovědným aquapark. Mnoho provozovatelů se však své odpovědnosti snaží zbavit. Nejčastějším způsobem je umístění cedulí či vývěsek s informací, že návštěvník na atrakci vstupuje na vlastní nebezpečí.Dojde-li k úrazu v důsledku nedbalosti provozovatele nebo jeho zaměstnanců, má poškozený právo požadovat odpovídající odškodnění. Nárok návštěvníka na náhradu způsobené újmy tak nemůže být popřen prohlášením provozovatele o zbavení se odpovědnosti. Takové prohlášení je neplatné.“, upozorňuje spolupracující advokát.

Provozovatel koupaliště či aquaparku je ze zákona povinen dohlédnout na dodržení bezpečnostních norem a musí vynaložit veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Majitel aquaparku se povinnosti hradit náhradu škody však může zprostit ve chvíli, kdy ke zranění dojde neopatrností návštěvníka, například porušením bezpečnostních pokynů. Jestliže návštěvník poruší pokyny personálu anebo nebude dbát návštěvního řádu a způsobí si z tohoto důvodu zranění, provozovatel aquaparku za tento úraz odpovědný nebude. Tento případ může nastat například tehdy, když návštěvník bude skákat po hlavě do bazénu i přes zákaz nebo nesplní potřebnou výšku pro jízdu na tobogánu“, doplňuje spolupracující advokát.