Právo na vaší straně

Za úraz na chodníku v Praze získal zraněný 90 000 Kč

9.5.2019

AKTUALITY

Pan Zdeněk se zranil na namrzlém chodníku, následkem čehož mu vznikla škoda 133 076 Kč. Město však odmítlo peníze vyplatit, i když dle zákona je za úrazy tohoto typu odpovědné. Právník pana Zdeňka proto celý případ předal soudu. Soudní řízení bylo nakonec ukončeno smírem a panu Zdeňkovi bylo vyplaceno 90 000 Kč plus polovina z nákladů řízení.

Pan Zdeněk N. z Prahy upadl v březnu 2016 kolem 7:00 hodiny cestou do práce na neupraveném chodníku. Následkem pádu byl hospitalizován v nemocnici s komplikovanou zlomeninou kotníku a v nemocnici pobyl necelý měsíc. K celé situaci měl pan Zdeněk fotografie, kde je vidět, že celý chodník je pokryt tenkou vrstvou ledu, a také svědky, dva kolegy z práce, kteří ho na místě vyzvedli autem a odvezli jej na pracoviště a následně i k lékaři.

Pan Zdeněk se domníval, že za škodu je odpovědné město Praha jakožto vlastník komunikace. Chodník byl totiž bez známek ošetření, následkem čehož pan Zdeněk upadl, a to i přesto, že stavu chodníku přizpůsobil styl chůze a obuv. Rozhodl se proto případ předat spolupracujícímu právníkovi z Vaše nároky.cz.

 „Dle § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit,“ vysvětluje zastupující právník.

Dle výše zmíněného zákona proto právník vyzval město o proplacení bolestného, které bylo stanoveno na 150 bodů - 49.517,- Kč, ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši 76.601,- Kč a účelně vynaložených nákladů 6.958,- Kč., které z velké části tvořily léky a lékařský materiál. Částka byla tedy celkově vyčíslena na výši 133.076,- Kč.

Jelikož se však město k předžalobní výzvě stavělo laxně, právník se po poradě s klientem rozhodl předat případ soudu. V květnu roku 2017 proto byla podána žaloba k soudu. U prvního soudního jednání však město se svým zatvrzelým názorem ohledně škodné události povolilo a nabídlo smírné řešení ve výši 60 000 Kč. Náklady pana Zdeňka, které mu následkem úrazu vznikly, však tuto částku značně převyšovaly, a proto s nabídkou nesouhlasil.

Právník tedy protistraně podal protinávrh, kde požadoval zaplacení 90 000 Kč + 50 % z nákladů řízení. Na tuto variantu nakonec protistrana přistoupila a s žalujícím podepsala smír. V reakci na to byla žaloba vzata zpět. Peníze od města za úraz na chodníku pan Zdeněk dostal na konci roku 2018.
 

Zranili jste na namrzlém nebo poškozeném choníku? Můžete mít nárok na desítky až stovky tisíc!

Zadejte si případ k posouzení zdarma.

zadat případ