Právo na vaší straně

Za zranění v supermarketu získala přes 40 000 Kč

5.3.2018

AKTUALITY

Komplikované zranění kolene si vinou supermarketu způsobila paní Ivana S. Řetězec jí však nechtěl vyplatit odškodné, na které měla nárok. Odškodnění přesahující 40 000 Kč se nakonec dočkala až po dvou letech, kdy o odpovědnosti supermarketu rozhodl soud.

Nákup potravin změnil Ivaně před dvěma lety život. Při pohybu mezi regály supermarketu si nevšimla vyčnívající fólie z odstavených palet se zbožím. Když si chtěla prohlédnout adventní kalendáře, zakopla o fólii a poroučela se k zemi.Zůstala jsem ležet na zemi a nemohla se hýbat, koleno bylo vážně zraněné. Jeden ze zaměstnanců mi zavolal sanitku,“ vzpomíná sedmašedesátiletá důchodkyně.

Než sanitka dorazila, pokoušela se paní Ivana přivolat vedoucího prodejny a pořídit zápis o úrazu, to se jí ale nepodařilo. Namísto toho zaměstnanci ihned odklidili kus fólie, který stál za celým úrazem. Zraněná důchodkyně si tak aspoň vzala kontakt na další nakupující, kteří byli svědky jejího úrazu. „Jedna z přítomných svědkyň mi dokonce nabídla odvoz svým vozem do nemocnice. Vzhledem závažnosti mého zranění jsem ale převozu osobním vozem nebyla schopna,“ popisuje situaci zraněná.

Po převozu do nemocnice čekala paní Ivanu operace otevřené a tříštivé zlomeniny kolene. Lékaři museli použít kovové háky, aby kosti správně srostly. Několikatýdenní bolestivé hojení bylo zakončeno další operací, při které lékaři paní Ivaně vyjmuli z kolene pomocná železa. Dodnes není koleno úplně v pořádku.

► Okomentujte příběh na našem facebooku Přejí na článek na facebooku

Už na konci roku 2015, kdy se jí úraz v supermarketu stal, požádala paní Ivana o náhradu škody, setkala se ale s odmítnutím. „Supermarket argumentoval fotografií, kterou ale na místě mého zranění pořídili zaměstnanci až poté, co odstranili onu fólii. I když jsem proti tomu vznesla námitky, a dokonce jsem dodala výpovědi svědků, neuspěla jsem,“ říká paní Ivana.

Nejenže měla paní Ivana se svou léčbou výdaje, ale hlavně prožila bolesti a musela omezit svůj doposud aktivní životní styl, finanční odškodnění za úraz v obchodě tak považovala za to nejmenší, na co má nárok. Obrátila se proto na spolupracujícího advokáta společnosti Vaše nároky.cz, která pomáhá poškozeným občanům v boji o peníze, které jim náleží.

Komentář spolupracujícího advokáta:

Provozovatel prodejny nese odpovědnost za bezpečnost svých zákazníků, minimálně co se týče bezpečného pohybu po prodejně. Případ mé klientky byl navíc dostatečně podložen důkazy, jak lékařskými zprávami, tak výpověďmi svědků. Případ jsme tak převzali.

Od obchodníka jsem se nejprve pokusil získat odškodnění domluvou na základě předžalobní výzvy, když se to ale nepodařilo, předal jsem případ soudu.

Prevenční povinnost, kterou zákon v § 415 občanského zákoníku ukládá každému ve vztahu ke všem subjektům, znamená pro vlastníka nebo správce nemovitosti povinnost užívat a spravovat svůj majetek tak, aby jeho stav nezpůsobil škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho pozemku byla provedena opatření zamezující či snižující možnost vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných hodnotách, a pokud již škoda hrozí, učinit opatření k jejímu odvrácení.

Subjekt se může zbavit odpovědnosti prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, což se ale v tomto případě nastalo. Na supermarket jsme tedy podali žalobu.

Soud nakonec po dvou letech od úrazu rozhodl, že supermarket je za úraz odpovědný a musí paní Ivaně uhradit bolestné ve výši 40 000 Kč plus s úroky z prodlení."


Stalo se vám něco podobného?

Vyplňte dotazník na našich webových stránkách a my vám dáme vědět, zda vám dokážeme získat odškodnění, na které máte nárok.

VYPLNIT DOTAZNÍK K POSOUZENÍ ZDARMA