Právo na vaší straně

Zakoupil auto, které nebylo způsobilé k provozu. Autobazar peníze vrátil až na základě exekuce

28.5.2019

AKTUALITY

Kupující při evidenční kontrole zjistil, že zakoupené ojeté auto není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo proto neprodleně reklamoval a chtěl odstoupit od smlouvy. I když prodejce odstoupení přijal, kupující své peníze i přes vrácení automobilu nedostal. S celou záležitostí se proto obrátil na právníka spolupracujícího s Vaše nároky.cz a následně na soud, který nakonec vyhrál. Peníze však získal až na základě exekuce.

Pan Jiří si dne 27. 2. 2017 zakoupil ojetý osobní automobil od lokálního prodejce aut. Jednalo se o Peugeot 106 za 15.000,-.  Při evidenční kontrole, která proběhla hned druhý den, bylo zjištěno, že auto není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo totiž nebylo vybaveno ABS, vlivem koroze byl špatně čitelný typ motoru a problém byl i v pneumatikách.

Na základě uvedených zjištění pan Jiří předložil prodávajícímu protokol o evidenční kontrole společně s odstoupením od smlouvy. Odstoupení bylo autobazarem přijato a bylo přislíbeno vrácení peněz nejpozději do 24.3.2017. Automobil byl vrácen prodávajícímu 10.3.2017. K vrácení kupní ceny však ani po uplynutí lhůty nedošlo.

O záležitosti jsem mluvil se známými, včetně jednoho právníka, který mi pomohl sestavit text předžalobní výzvy s upozorněním, že pokud mi nevrátí kupní cenu do konce dubna, postoupím celou záležitost k přešetření orgánům Policie ČR, ŽÚ, FÚ a ČOI,“ popisuje situaci kupující. Na předžalobní výzvu však prodejce aut neodpověděl. Pan Jiří se proto rozhodl předat případ právníkovi spolupracujícímu s Vaše nároky.cz.
 

Komentář právníka

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V případě dotčeného automobilu je jednoznačné, že by Klient koupi neuskutečnil za předpokladu, že kupované vozidlo nebude způsobilé provozu na pozemních komunikacích a nebude tak plnit účel, pro který byl zakoupen. Tuto skutečnost nemohl kupující odhalit před koupí, jelikož se jedná o skrytou vadu rozpoznatelnou až prohlídkou osoby v servisu specializující se na tuto problematiku.
 

Zastupující právník se po úspěšné argumentaci s prodejcem aut dohodl na splátkovém kalendáři. Protistrana však nesplácela v termínech, proto byla v dubnu 2018 podána žaloba k příslušnému soudu. Soud na konci srpna 2018 rozhodl ve prospěch pana Jiřího a nařídil prodejci vrácení kupní ceny i s úroky prodlení a úhradou nákladů. Protistrana však neplnila ani na základě rozsudku, proto byl podán exekuční návrh.

V roce 2019, tedy dva roky po koupi, získal pan Jiří své peníze za vozidlo zpět. Bez právníka by se však pravděpodobně svých peněz nikdy nedočkal.

Neúspěšná reklamace automobilu?

Reklamovali jste neúspěšně automobil? Zadejte nám případ k posouzení zdarma! Pokud to bude v našich silách, rádi vám pomůžeme stejně, jako jsme pomohli panu Jiřímu.

zadat případ k posouzení