Právo na vaší straně

Zapojili jsme se do projektu "Zelená firma"

24.3.2017

AKTUALITY

Naše společnost Vaše nároky.cz byla vyznamenána certifikátem „Zelená firma“.

Projekt "Zelená firma" je zaměřen na ochranu krajiny a ekologii. V rámci projektu ekologicky likvidujeme elektrospotřebiče a baterie. Našim zaměstnancům také umožňujeme, aby se zbavili svých vysloužilých elektrozařízení, a to prostřednictvím boxu, který je umístěn v prostorách naší firmy.

Výše zmíněné aktivity by měly přispívat k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a v neposlední řadě také zdraví člověka.

Stejně, jako nám záleží na dodržování práv občanů, je pro nás důležitá i ochrana přírody. Právě proto jsme se do projektu „Zelená firma“ zapojili a budeme rádi, pokud tak učiní i další společnosti na tuzemském trhu.

Projektu držíme palce.

Vaše nároky.cz