Právo na vaší straně

Zavřené hranice, storna dovolených a zrušené lety. Na co vzniká nárok?

18.3.2020

AKTUALITY

Kdo proplatí nevyužité ubytovaní kvůli zavřeným hranicím? Jak řešit situaci, pokud se nedostanu na letiště? A co dělat, když uvíznu v cizí zemi kvůli zrušenému letu? Tři otázky a tři odpovědi, na které možná právě teď hledáte odpověď.

Storno ubytování v cizině

Na co má zákazník nárok v případě rezervovaného pobytu v cizině, na který se kvůli zavření hranic nedostane?

SAMOSTATNÁ REZERVACE BEZ CESTOVKY

Nároky by se měly řídit právem státu ubytovacího zařízení, nicméně kdyby se řídily českým právem, bude podstatné, na čí straně vznikne překážka. Pokud má hotel zakázáno ubytovat, jak je tomu aktuálně v ČR, pak si nemůže ponechat storno poplatky a je povinen vrátit zálohu. Pokud by však byla překážka na straně zákazníka, například nemožnost vycestovat, pak tento je povinen hradit storno poplatky. To vše za situace, že nebyla uzavřena písemná smlouva s vlastní úpravou podmínek.

ZÁJEZD S CESTOVKOU

Při zájezdu s cestovní kanceláří by měla být možnost v souladu s ust. § 2535 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez storno poplatků.

Nedostupnost letiště

Na co má nárok cestující, pokud měl letět z ciziny, ale kvůli uzavření hranic a zákazu vycestování se na letiště nedostane?

V případě, že let není zrušen, je ideální variantou pokusit se let přerezervovat. Pokud zmíněné není umožněno, bohužel pravděpodobně nárok nevzniká na nic, a to ani na vrácení peněz za letenku.

V případě, že by byl let zrušen, například kvůli úbytku cestujících, pak by měl cestující nárok na vrácení ceny letenky. Nevzniká však již nárok na finanční kompenzaci, kterou stanovuje EU, protože se jedná o mimořádnou okolnost.

Zrušení letu a uvíznutí mimo ČR

Na co má cestující nárok, pokud mu je kvůli coronaviru zrušen let z ciziny? (cestující například uvízne v Dubaji)

Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o mimořádnou okolnost či nikoli, je letecká společnost povinna se o cestujícího postarat. V takovém případě tedy zajistit hotel a stravu a přesměrování cestujícího. Pokud jsou omezené možnosti, dalo by se uvažovat i o letu na jiné vhodné místo a další přepravu vlakem či autobusem případně taxíkem. Nárok na paušální kompenzaci zde nevzniká. Pokud by si cestující byl nucen najít jinou dopravu sám, má nárok na její proplacení.