Právo na vaší straně

Zkažená voda v Praze Dejvicích a Bubenči. Kdy máte nárok na odškodnění?

29.5.2015

AKTUALITY

Provozovatel vodovodu je ze zákona povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla stanovenou kvalitu. Jedná se o hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Pitná voda tak nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity nebo látky, které by mohly ohrozit zdraví.

Jestliže je voda kontaminovaná a obsahuje koliformní bakterie, dochází k porušení povinnosti provozovatele. V případě porušení zákonné povinnosti je možné požadovat způsobenou škodu. Tato informace je v posledních dnech důležitá zejména pro obyvatele pražských Dejvic a Bubenče, kde bohužel 22. 5. došlo ke kontaminaci vody v celé oblasti. Do porubí se nejspíše ze slepého ramene dostala bakterie Escherichia, která může způsobovat křeče a průjmová onemocnění. Mnoho obyvatel Prahy 6 bylo proto po požití zkažené vody nuceno navštívit nemocniční zařízení. Odpovědnými za tuto havárii jsou Pražské vodárny a kanalizace, které by tudíž měly vyplatit poškozeným kompenzace za způsobené problémy.

Za co vše lze žádat odškodnění?

Jednou ze základních oblastí bude újma na zdraví. Poškození občané, kterým kontaminovaná voda způsobila střevní potíže, tak můžou a zřejmě nejčastěji budou nárokovat náklady spojené s léčením, například za pobyt v nemocnici, léky či jízdné do zdravotnického zařízení. Pokud byly jejich zdravotní problémy natolik závažné, že by v době onemocnění nebyli soběstační, mohou požadovat také i kompenzaci nákladů spojených s péčí o svou osobu a domácnost. V neposlední řadě je možné uplatňovat náhradu ztráty na výdělku, jestliže kvůli zdravotním problémům byli poškození nuceni zůstat v pracovní neschopnosti.

V některých výjimečných případech by se dalo uvažovat také o kompenzaci za bolestné nebo odškodnění za ztížení společenského uplatnění, k čemuž dochází typicky v případě trvalých následků.

Jak žádat o náhradu škody?

Pro uplatnění náhrady škody by si měl poškozený pečlivě uschovat lékařské zprávy, účtenky za léky, jízdenky nebo doklady za veškeré výdaje, které mu v souvislosti s újmou na zdraví vznikly. V případě pracovní neschopnosti je potřeba si vyžádat u zaměstnavatele také potvrzení o ztrátě výdělku. Všechny podklady je následně potřeba předložit Pražským vodárnám a kanalizacím. Nastává však riziko, že podnik náhradu škody nevyplatí nebo vyplatí jen část nároku, v takovém případě se poškozený může obrátit na právníka či specializovanou společnost, která se získáváním finančního odškodnění zabývá.

O náhradu škody mohou žádat i firmy!

Vzhledem k tomu, že pitná voda je určena k řadě účelů tedy nejen k pití, ale i k vaření, přípravě jídel a nápojů, péči o tělo a na další účely spotřeby, může jít o řadu různých nároků k náhradě škody. Mezi hlavní patří především náhrada ušlého zisku. S tímto problémem se v Praze 6 nyní potýká spousta podnikatelů a firem, jedná se například o restaurace, které nemohou vařit, zubní ordinace, které nemohou provádět zákroky, kadeřnictví či kosmetické salony, které potřebují nekontaminovanou vodu ke své práci. Nejenže nemohou provozovat svou činnost nebo je jejich provoz omezen, lidé navíc přestali ze strachu z nákazy do těchto zařízení chodit. Všichni, kteří utrpěli ztrátu na výdělku, mají právo po Pražských vodárnách a kanalizacích požadovat náhradu škody. Právě u podnikatelů a firem se navíc nebude jednat o malé částky, ale odškodnění se může vyšplhat až na statisíce.