Právo na vaší straně

Evropská komise udělila rekordní pokutu za kamionový kartel

Na kamionovém kartelu se domluvili hlavní výrobci nákladních automobilů v Evropě. Po odhalení jim evropská komise udělila pokuty v celkové výši přes 3 miliard eur. Výrobcům navíc hrozí žaloby od kupujících, kteří kvůli kamionovému kartelu nakupovali vozidla za podstatně vyšší ceny.

Výrobci kamionů a nákladních vozidel, kteří tvoří asi 90 % evropského trhu, vytvořili v letech 1997 – 2011 kartel, kvůli kterému došlo k umělému navýšení cen nákladních vozidel. Po odhalení tohoto kamionového kartelu Evropská komise 19. července 2016 rozhodla o udělení rekordní pokuty několik miliard eur a navíc přiznala poškozeným kupujícím nárok na náhradu škody.

V mediích najdete zde:

www. byznys.ihned.cz/kamionovy-kartel

www.auto.cz/komise-udelila-rekordni-pokutu-za-kartel

Komu vzniká nárok na odškodnění?

Kamionový kartel tvořily společnosti MAN, Volvo / Renault, Daimler / Mercedes, Iveco, DAF a Scania. Nárok na odškodnění proto vzniká každé společnosti, která pro přepravní účely zakoupila (či měla na leasing) nákladní vozidlo či kamion o hmotnosti více než 6 tun. Nákup přitom musel být uskutečněn v letech 1997 – 2011.

O jaký zákon se nárok na odškodnění opírá?

Nárok na odškodnění za kamionový kartel se opírá o zákon č. 262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. července 2016.

Evropská komise v tomto rozhodnutí uvedla, že se výše zmíněné společnosti v letech 1997 – 2011 dopustily protiprávného jednání, které bylo v rozporu smlouvou o fungování Evropské unie a s Dohodou o EHP.

Jak se náhrada škody vypočítá?

Náhrada škody za kamionový kartel se vypočítává u každého kupujícího zvlášť. Jedná se o rozdíl mezi cenou, za kterou bylo vozidlo nakoupeno, a mezi cenou, která by vznikla, kdyby k nekalým kartelovým dohodám nedošlo. U jednoho vozu se tak může jednat o desítky až stovky tisíc korun. Skutečnou výši odškodnění může určit znalecký posudek.

Jak lze odškodnění za kamionový kartel získat?

Odškodnění za kamionový kartel lez získat domluvou či případně žalobou na konkrétního prodejce nákladních vozidel, který se vůči kupujícímu nekalého jednání v rámci navýšení ceny vozidla dopustil. K žádosti o odškodnění tedy bude potřeba prokázat, že koupené vozidlo by v určených letech zakoupeno za účelem přepravy.

→ Ověřit nárok na odškodnění