Právo na vaší straně

Kam se obrátit, když…

I když chceme pomáhat poškozeným vůči nekalému jednání zaměstnavatelů, obchodníků či jiných silnějších subjektů, bohužel není v našich silách řešit všechny druhy případů. Rádi vám však alespoň poradíme, kam se obrátit, když řešíte problém, se kterým vám nemůžeme pomoci.

Kam se tedy obrátit, když řešíte…

Nemocenskou

→ Uplatnění nároku na nemocenské se řeší s ošetřujícím lékařem a zaměstnavatelem – žádost o nemocenské, kterou zaměstnanec obdrží od lékaře, předá svému zaměstnavateli. OSVČ či zahraniční zaměstnanec předá přímo okresní správě sociálního zabezpečení. Nemocenské vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.

Rodičovskou

→ Jedná se o dávku státní sociální podpory, vyplácí Úřad práce ČR.

Mateřskou

→ Uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství se řeší s lékařem a zaměstnavatelem. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou zaměstnanec obdrží od lékaře, předá zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec předá přímo OSSZ. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí OSSZ.

Ostatní dávky nemocenského pojištění

→ Ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné vyplácí OSSZ.

Dávky státní sociální podpory

→ Rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení vyplácí Úřad práce ČR.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

→ Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc řeší Úřad práce ČR.

Rentu

→ Má na starosti zaměstnavatel, pokud nevyplácí, pak je potřeba obrátit se na soud.

Dědictví

→ Při sporech o dědictví je potřeba se obrátit na Správce pozůstalosti, případně na soud.

Daně

→ Daně lze řešit se Správce daně, např. finanční úřad, celní úřad apod.

Exekuci

→ Exekuce řeší Exekutorský úřad.

Podporu v nezaměstnanosti

→ Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce ČR.

Výživné

→ Pokud nedochází k vyplacení výživného, lze se obrátit na soud.