Právo na vaší straně

Mrzí nás, že jsme Váš případ museli odmítnout

Je nám líto, že jsme Váš případ museli odmítnout. I přestože se snažíme řešit vše, co je v našich silách, bohužel ne vždy můžeme pomoci. I když neradi, některé případy musíme bohužel odmítnout. Jaké jsou nejčastější důvody, proč případy odmítáme?

  • Případ je promlčen (případ již nelze řešit, protože došlo k promlčení nároku),
  • nedostatek důkazů (případ nemůžeme řešit, protože nemáme dostatek důkazů, se kterými bychom před protistranou či případně u soudu obstáli),
  • nárok je nižší než 5 000 Kč (případ pro nás není rentabilní, zaplatili bychom více za právníka, než kolik by byla naše provize),
  • není nárok na finanční odškodnění (případ pro nás není k řešení, protože se netýká finančního odškodnění),
  • zahraniční soudy (případ pro nás není k řešení, protože jej nelze žalovat v České republice),
  • protistrana bez prostředků (případ nemůžeme řešit, protože protistrana nedisponuje žádnými finančními prostředky, ze kterých by mohlo být odškodnění vyplaceno).

Důvody, proč jsme nuceni některé případy odmítat, však mohou být i jiné. Bohužel však nemůžeme všem klientům přesný důvod odmítnutí sdělit. Naši spolupracující právníci denně řeší desítky aktivních případů a není v jejich silách zpracovávat vyjádření ke každému odmítnutému případu. Děkujeme za pochopení.

Pevně však doufáme, že se na nás v budoucnu znovu obrátíte. Oblasti, kterými se zabýváme, naleznete zde → Naše služby

Jsme čestní, pokud nezvítězíme, odměnu si nezasloužíme! Jednoduše žádná výhra, žádná odměna.