Právo na vaší straně

Bydlení: Nevrácený nájem a kauce

15. 10. 2018

Chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaše služby. Jsme Vám i celému kolektivu firmy Vaše nároky ohromně vděční, že jste si náš případ vzali na starosti a dovedli ho k vítěznému konci. Pro malou neziskovou organizaci, jakou jsme, která navíc pracuje z velké části na dobrovolné bázi, je každá větší finanční zátěž kritická, a proto jsme byli téměř zoufalí, když s námi majitelka pronajatého bytu tak neférově jednala.

Velice si vážíme Vašich rad a pomoci a budeme Vám navždy zavázaní. Navíc rozhodně budeme Vaši společnost dále doporučovat, pokud se někdo v našem okolí dostane do podobně tíživé situace. Nebýt Vaší společnosti, nemohli bychom si dovolit jít s naším případem k soudu a čekat na nejistý výsledek. Pouze díky Vám jsme měli možnost učinit spravedlnosti za dost, vymoci zpět naše peníze a snad i ochránit budoucí nájemníky. Nezbývá než doufat, že si majitelka bytu příště rozmyslí své nekalé jednání.

Ještě jednou Vám tedy jménem celé organizace KURO Hradec Králové z. s. mnohokrát děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc při řešení našeho sporu a do budoucna přeji spoustu dalších spokojených zákazníků a úspěšně vyřešených sporů!

Veronika Bachtikova, nezisková organizace KURO, 15. 10. 2018