Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Odškodnění pracovního úrazu

23. 9. 2016

V prosinci tomu budou dva roky, kdy jsem si v práci při zvedání těžšího břemene poškodil rameno. Jen mi v něm dvakrát těsně po sobě luplo a rukou projela velmi silná bolest. Pro jistotu jsem si toto zdánlivě bezvýznamné poranění nechal zapsat do knihy úrazů. Doporučuji tento postup každému, komu se v práci něco přhodí, protože v mém případě z toho byla celých osm měsíců trvající pracovní neschopnost a s poškozeným ramenem jsem skončil téměř na dvě hodiny na operačním stole. V zaměstnání jsem dobrovolně skončil, nemohl bych tu těžkou práci dál vykonávat.

V posledních dnech jsem se chtěl dohodnout s majitelem a ředitelem v jedné osobě aspoň na dorovnání platu do průměru za pracovní neschopnost, ale docela normálně se mně vysmál, že mně nic platit nebude, protože jsem podle něj neměl pracovní úraz. Prvního lékaře jsem vyhledal až po týdnu, prac. neschopnost až za další dva týdny a navíc osoba odpovědná za sepsání záznamu o úrazu u zaměstnavatele nehodlala nic sepisovat. Navíc majitel menší firmy může v takových sporných případech údajně rozhodnout sám, jestli úraz uzná za pracovní nebo ne, takže rozhodl ve svůj prospěch. Naštěstí byl ale zápis v knize úrazů, který jsem si pro jistotu vyfotil aspoň na mobil.Všechny lékařské zprávy jsem si hned po obdržení od doktora nechával kopírovat, protože přístup obvodní lékařky decentně ohodnotím jako nedobrý. První ošetřující lékař mně léčil pouze léky na utišení bolesti, druhý věřil v zázračnou moc magnetoterapie a až ten třetí, MUDr. Cvrček z Lanškrouna tušil, že s ramenem něco je a zařídil vyšetření mag. rezonancí. Výsledek byl pro mě šokem, jedna šlacha téměř přetržená, druhá prasklá podélně a navíc utržení okraje kloubní jamky. Úlomky kosti v kloubu pak způsobovaly tu neskutečnou bolest léčenou nejdřív léky a pak magnetem. Lékaře jsem vyhledával sám, ta obvodní by mě poslala po dvou měsících do práce.


Po vyléčení a změně zaměstnání jsem nechtěl všechno jen tak hodit za hlavu a zapomenout, jenže jsem nevěděl co dělat. Asi po měsíci, při listování staršími časopisy našla manželka v jednom z nich maličký reklamní článeček upozorňující na společnost Vaše nároky a na to, co dělají, čím se zabývají. Neměl bych peníze na právníky a ani chuť pustit se s bývalým zaměstnavatelem do soudního sporu s nejistým výsledkem. Společnost Vaše nároky nabízela zdarma posouzení případu, vedení sporu a sehnání právníků. Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Napsal jsem jim, poslal k posouzení kopie lékařských zpráv a rozhodli se, že do sporu s mým bývalým zaměstnavatelem půjdou. Vše zdarma, na jejich náklady, až v případě výhry si ponechají určitá procenta z vymožené částky. Souhlasil jsem rád s jejich podmínkami a po asi půl roce byl můj případ úspěšně vyřešen.

Chtěl bych velmi poděkovat všem ve společnosti Vaše nároky, že se mým případem zabývali a dovedli ho do úspešného konce. A všem, kteří se ocitli nebo v budoucnu ocitnou ve stejné situaci jako já, bych chtěl říct, trvejte na zapsání každého, i drobného úrazu. Nikdy nevíte, co z toho může vzniknout. Pořizujte si kopie lékařských zpráv sami pro sebe a kdyby se váš zaměstnavatel zachoval tak, jako ten můj bývalý, máte aspoň něco v ruce a neváhejte zkontaktovat společnost Vaše nároky. Na svoje trápení nejste sami.

Ještě jednou Vám všem velmi děkuji.

Janda Vítězslav, 23. 9. 2016