Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Odškodnění za nemoc z povolání

6. 6. 2018

Úvodem bych chtěl pozdravit všechny zaměstnance - www.vasenaroky.cz, kteří se postarali o vyřešení mého případu v pracovně právním vztahu a poděkovat jim za vstřícný přístup a ochotu, při řešení mého velmi, zdůrazňuji velmi složitého případu. Zvláště oceňuji Váš profesionální přístup, s jakým jste přistupovali k řešení případu,který nebyl jednoduchý, ba skoro neřešitelný, proti strana byla těžkým soupeřem a přesto jste dokázali uspokojit moje nároky, vyhrát spor k mé spokojenosti dle zákonného práva. Dnes mohu upřímně říci, že kdybych se neobrátil na "www.vasenaroky.cz", odešel bych ze sporu nezákonně poražený, a značně finančně poškozený. Tímto Vám chci poděkovat za 100% odvedenou práci a popřát do budoucna jen samé vyřešené případy, ke spokojenosti Vašich klientů.

Zároveň bych chtěl novým potencionálním klientům vzkázat,aby se nebáli obrátit se na Vás, a plně Vám důvěřovali.

Ještě jednou posílám poděkování Všem zaměstnancům za zastupování v mém pracovně právním(vyhraném) sporu !!

S pozdravem Jaroslav Kysilko, 6. 6. 2018