Právo na vaší straně

Bydlení: Automatické prodloužení nájemní smlouvy

11.5.2018

Nájemní smlouva

Dobrý den, bydlíme v pronajaté přístavbě u rodinného domu smlouvu máme na dobu určitou od 31.1.2018 do 30.04.2018 s možností prodloužení na základě dohody stran na kalendářní rok do 31.12.2018. 20.04.2018 jsme oznámili nynější majitelce (dcera pronajímatelky na kterou přepsala dům) že se budeme stěhovat,ale že nejdříve muzeme byt předat 15.5.2018 (nájem na květen máme zaplacený celý) prý není problém. Pronajímatelka mi dnes řekla že jsme to nepodali písemně že se smouva automaticky prodoužila pokud jsme výpověd smlouvy nepodali písemne a že muzeme odejít ale že nemám počítat s vrácením kauce? Co ted máme delat ? Jak to řešit? Děkuji za odpověď Vařilová

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží na tom, jakou formou je přímo možnost prodloužení nájmu v nájemní smlouvě ujednána a za jakých podmínek byla učiněna dohoda s pronajímatelem o prodloužení nájmu ke dni 15. 5. 2018. Občanský zákoník zakotvuje pouze domněnku, kdy pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Pronajímatel má dále právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá. Tím však ještě nemusí být nutně dotčen nárok na náhradu škody. Pokud se tedy domníváte, že Vám pronajímatel zadržuje kauci neoprávněně a nebude možné se s ním domluvit, bude nutno celou situaci řešit soudní cestou.

Zpět do Bydlení