Právo na vaší straně

Reklamace dovolené: Do jaké doby mohu reklamovat zájezd?

29.10.2018

Reklamace dovolené

Dobrý den, chci se zeptat do jaké doby mohu reklamovat zájezd?Mám informace ,že do jednoho měsíce.28.9.2018 jsme se vrátili se zájezdu a reklamovali jsme 25.10.2018 a CK nám nechce reklamaci uznat ,prý je podána reklamace pozdě. CK má ve svých Všeobecných obchodních podmínkách tuto větu: "Nemůže-li být výhrada zákazníka uplatněna v místě vzniku, popř. nebude-li zajištěna dostatečná náprava, má zákazník právo uplatnit reklamaci u cestovní kanceláře písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní po skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 1měsíce od skončení zájezdu,, Opravdu už nelze reklamovat ,když si CK dala do svých VOP dobu reklamace pouze 7 dní? Děkuji za odpověd. S pozdravem C.

Dobrý den,

reklamaci je obecně třeba vždy vadu vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Záleží tedy, kdy se vada projevila, což zpravidla bývá již v době zájezdu. Zamítnutí Vaší reklamace se nám proto jeví jako oprávněné, ovšem bez možnosti zjištění více informací o případu Vám nemůžeme dát kvalifikovanou odpověď

S pozdravem, Vaše nároky.cz