Právo na vaší straně

Ostatní: Jak "vystěhovat" neplatiče pronajaté garáže

1.7.2018

Nájemní smlouva

Dobrý den, mám v garáži neplatiče, který úplně přestal komunikovat. Není možné se mu dovolat, na emaily nereaguje. Na uvedené adrese nepřebírá doporučené psaní. Ve smlouvě máme jasně uvedeno, že smí parkovat pouze osobní automobil na konkrétní SPZ. Mimo tohoto vozu si tam nastěhoval také osobní věci, nábytek atp. Tzn. garáž užívá v rozporu se smlouvou a také směrnicemi garážového domu. chci se zeptat, jak jej co nejefektivněji vystěhovat, pokud není k sehnání, abych nebyl vystaven postihům družstva z nedovoleným využíváním garáže? Děkuji, Michal Kloubek

Dobrý den,

prvním krokem v takových případe bývá vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem pro její porušení ze strany nájemce (za předpokladu, že nájem byl sjednán na dobu neurčitou, případně bylo právo smlouvu vypovědět ve smlouvě zakotveno). Pokud ani po obdržení výpovědi z nájmu ve výpovědní lhůtě nájemce garáž nevyklidí, nezbývá než podat k soudu žalobu na vyklizení. Pravomocné rozhodnutí soudu bude následně fungovat jako exekuční titul a oprávněný (tj. pronajímatel) se může domáhat vyklizení garáže podáním exekučního návrhu na vyklizení nemovitosti. Pronajímatel rovněž může uplatnit zadržovací právo k movitým věcem patřícím nájemci, které se nachází v předmětné nemovitosti, a to za účelem zajištění své pohledávky za nájemcem (typicky nezaplacené nájemné).

S pozdravem Vaše nároky.cz

Zpět do Ostatní