Právo na vaší straně

Bydlení: Jiné obvodové zdivo

31.10.2015

Skryté vady nemovitosti

Dobrý den,koupili jsme nemovitost-zápis do katastru nemovitostí 24.9.2015-v textu kupní smlouvy je následující text:-kupující prohlašují, že se seznámili se stavem nemovitých věcí a v tomto stavu je do společného jmění manželů přijímají.-prodávající prohlašuje, že stav nemovitý věcí odpovídá jejich stáří a jejich opotřebení je rozsahu jejich běžného užívání. Prodávající výslovně neupozorňuje na žádné vady, které by neodpovídaly staří a opotřebení nemovitosti, které vzniklo v souvislosti s běžným užíváním.-znalecký posudek pro Komerční banku – popisuje, že obvodové zdivo je z pálených cihel.Při rekonstrukci jsem zjistil, že větší část obvodového zdiva je z kotovic. Tento fakt původní majitelka s určitostí věděla. Při koupi nemovitost jsme nebyli s tímto seznámeni. Mohu uvedenou nemovitost vrátit. Jak mám postupovat? Děkuji.S pozdravem O.

Dobrý den,

Ve Vašem případě by se mohlo jednat o tzv. skryté vady, které jste neměl možnost zjistit při prohlídce nemovitosti. Pokud by se skutečně jednalo o skryté vady, musíte tyto vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu reklamovat. V takovém případě byste měl práva z vadného plnění.

Dále by záleželo na tom, zda vada nemovitosti může být hodnocena jako podstatná či nepodstatná. Pokud by se jednalo o vadu podstatnou, máte právo na odstoupení od smlouvy a tedy na vrácení peněz. Pokud se však jedná pouze o vadu nepodstatnou, máte nárok pouze na opravu věci anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Za účelem posouzení, zda se jedná o skrytou vadu a zda vada zakládá porušení podstatné či nepodstatné bude s největší pravděpodobností nutné si přizvat znalce, který Vám vypracuje znalecký posudek.

Mám však za to, že skutečnost, že zdivo je z jiného materiálu, nebude zakládat podstatnou vadu. Nemovitost je kupována za účelem bydlení, a tento účel nemovitost nadále splňuje i přesto, že část zdiva je z jiného materiálu. Podstatné porušení by založila například nemovitost, která by neměla v pořádku střechu, a tedy by bylo zřejmé, že se v nemovitosti nedá bydlet.

Ve vašem případě se tedy domnívám, že nejvhodnější bude požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zpět do Bydlení