Právo na vaší straně

Bydlení: Majitelka odmítá vrátit kauci

10.4.2018

Vrácení kauce

Dobrý den, majitelka bytu na po pár dnech po vystěhování bytu tvrdí, že zbytek kauce nám nevrátí pokud nepřijde vyúčtování záloh (cca květen). Byt jsme užívali od 1.6.2017 a smlouva nám skončila 31.12.2018. Byt jsme užívali až do 31.3.2018 jelikož nám majitelka tvrdila, že novou smlouvu vystavovat nebude jelikož se prý tím automaticky prodlužuje. Stav elektroměru, vodoměru a pod nemáme sepsaný ani při nastěhovaní ani po vystěhovaní. Jedná se o zcela nový byt, který užívala samotná majitelka bytu cca 1 měsíc. Dále tvrdí, že musíme počkat na reklamační řízení vestavěné skříně, kde poškození (technické) jsem ji informovala asi dva měsíce před vystěhováním. Do jaké doby je potřebné vrátit kauci? Prozatím nám vrátila pouze půlku - 5000 kč. Děkuji za odpověď. S pozdravem Veronika Č.

Dobrý den,

Občanský zákoník stanoví, že pronajímatel má obecně povinnost nájemci vrátit jistotu (kauci) při skončení nájmu, důležité je však upozornit, že si pronajímatel může započíst část jistoty ve výši toho, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Z kauce tedy lze odečíst náklady na energie a opravy případných škod, které v bytě za dobu trvání nájmu vznikly. Je též vhodné upozornit, že při skončení nájmu a předání bytu pronajímateli je běžnou praxí, že strany sepíší předávací protokol se seznamem případných škod a výší jejích úhrady. Bez jeho existence je jen těžko prokazatelné, jaké škody a v jaké výši na předmětu nájmu vznikly.

Pokud jsou objektivně v běhu ještě reklamační řízení související s nájmem a výší dluhu, který má být z předmětné kauce odečten, doporučuji pronajímatelku ještě vyzvat a stanovit si jasnou lhůtu pro její vyřízení. Co se však týče vyúčtování služeb, zákon jasně stanoví, nesmluví-li si strany něco jiného, že vyúčtování musí proběhnout nejpozději do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. Vyúčtování přitom musí být jasné a konkrétní odkazující na skutečné náklady na jednotlivé poskytnuté služby včetně výše přijatých záloh. Další čtyři měsíce jsou poté zákonem stanoveny na vyrovnání případných doplatků či přeplatků, což současně znamená i splatnost řádně vyúčtovaných záloh. Nájemce je přitom oprávněn po pronajímateli požadovat veškeré doklady, podle kterých bylo vyúčtování služeb provedeno. Pokud ve stanovené lhůtě pronajímatel nájemci vyúčtování nedoručí, má nájemce nárok na 50,- Kč za každý den pronajímatelova prodlení s doručením řádného vyúčtování.

Zpět do Bydlení