Právo na vaší straně

Bydlení: Možnost okamžitého zrušení nájmu

16.7.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den, s přítelem pronajímáme družstevní byt 4+1. Nájemci platí nájem každý měsíc jinak (nedodržují podmínku do 15. v měsící dle uzavřené nájemní smlouvy). Za 06/2017 dluží za nájemné, dále dluží za nedoplatek za roční vyúčtování r. 2016 (měl být zaplacen do 30.06.2017), dále dluží za nedoplatek za roční vyúčtování plynu. Uvedené dlužné částky jsme uhradili z vratné kauce, tudíž už se nemají jejich narůstající dluhy z čeho hradit. Pokud nezaplatí za 07/2017 nájemné, můžeme ukončit nájemní smlouvu s okamžitou výpovědí (vystěhováním z bytu) z důvodu hrubého porušení své povinnosti? Nebo musíme dle Občanského zákoníku doručit výpověď o ukončení podnájmu s 3 měs. výpovědní lhůtou? Děkuji za odpověď. S pozdravem Iveta Sochorová

Dobrý den,

pokud v nájemní smlouvě nebylo sjednáno nic jiného, je možné nájem bez výpovědní doby vypovědět pouze v případech stanovených zákonem. Jedním z těchto případů je situace upravená v § 2228 odst. 4 NOZ. Tedy pokud není nájemné uhrazeno do splatnosti nájemného za další období (zpravidla měsíc). Je však nejprve nutné nájemce vyzvat k úhradě nájemného a poskytnout mu přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění povinnosti. Pokud nejsou naplněny zákonné důvody pro výpověď bez výpovědní doby, je nutné podat výpověď s běžnou výpovědní dobou. Neuhrazení nedoplatků za vyúčtování by mohlo být možné podřadit pod § 2232, který také zakládá možnost výpovědi nájmu bez výpovědní doby, ovšem bez znalosti podrobností nejsme schopni tuto možnost posoudit.

S pozdravem, Vašenároky.cz

Zpět do Bydlení