Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na amortizaci vozu

29.11.2018

Amortizace

Dobrý den...,mám firmu v Ostravě, dělám autojeřábníka, kde dojíždím cca 15 minut a odtud vyjíždím na různé stavby v blízkém okolí,ale nyní je mé pracoviště v Jablunkově, kde se staví protihlukovka a tam dojíždím svým vozem asi hodinu a večer hodinu zpět, majitel mi proplácí palivo..,nemám náhodou nárok na amortizaci vozu a placení těch dvou hodin mé jízdy, k výkonu...??? Děkuji Vám Lukas. S.

Pěkný den,

Důležité je, zda se u vás jedná o změnu místa výkonu práce. Pracovní cestou je podle § 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu lze pouze na základě dohody s ním (tato dohoda však nemusí být písemná). Pro účely poskytování cestovních náhrad se však podle § 156 odst. 2 ZP za pracovní cestu považuje také cesta mimo pravidelné pracoviště a mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Vždy musí samozřejmě jít o cestu za účelem výkonu druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. V průběhu pracovní cesty nevykonává zaměstnanec práci nepřetržitě. Část pracovní cesty stráví cestou v určeném dopravním prostředku do místa výkonu práce a po vykonání příslušné práce zpět do místa ukončení pracovní cesty, část výkonem práce, pro který byl na pracovní cestu do určeného místa zaměstnavatelem vyslán, část čekáním, odpočinkem apod. Za dobu výkonu práce na pracovní cestě přísluší zaměstnanci samozřejmě mzda nebo plat.

S pozdravem

Vaše Nároky.cz