Právo na vaší straně

Bydlení: Navrácení kauce po konečném vyúčtování služeb

14.6.2018

Vrácení kauce

Dobrý den, v polovině roku 2017 jsme začali bydlet v podnájmu a složili jsme kauci 25 000,-. Nyní po ukončení roční smlouvy se stěhujeme a samozřejmě chceme kauci zpět. V nájemní smlouvě je bohužel napsáno, že kauce bude vrácena až po konečném vyúčtování všech služeb - což bude až cca v květnu roku 2019. Jelikož za loňský půlrok máme nedoplatek cca 2 000,- a po dohodě, že se tato částka strhne z kauce, jsem pronajímatele požádal, aby nám při předání bytu vrátil 20 000,-, čímž by mu zůstala rezerva na vyúčtování z tohoto půlroku 3 000,-. Vzhledem k ne úplně vřelým vztahům mi pronajímatel sdělil, že nám celou částku (25 tis. mínus nedoplatky/přeplatky) vrátí až příští rok, že to mám ve smlouvě a víc mi k tomu nemá co říct. Lze toto kvalifikovat jako nedovolené obohacování? Lze jasně vidět, že pronajímatelem ponechaná částka je nepřiměřená a evidentně je to neochota vyjít nám vstříc. Děkuji za odpověď David H.

Dobrý den,

při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci, přičemž započte, co mu nájemce dluží. Kauci je pronajímatel povinen vrátit poslední den nájmu. Vaše pohledávka je tedy vymahatelná den následující po posledním nájmu. Na této skutečnosti by nemělo nic měnit ani ujednání ve smlouvě, neboť nájemní vztahy jsou relativně kogentní (lze se od zákonného standardu odchýlit pouze ve prospěch nájemce). Také nezapomeňte, že máte právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

S pozdravem Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení