Právo na vaší straně

Bydlení: Výpověď nájemní smlouvy z důvodu pronajímání bytu přes AirBnB

13.6.2018

Nájemní smlouva

Dobrý den, ráda bych se zeptala na oprávněnost výpovědi nájemní smlouvy ze strany majitele. Měli jsme v podnájmu byt v Praze. Co se ukončení nájmu týče, ve smouvě je napsáno "Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.1.2017. Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce plní své povinnosti, může být nájemní smlouva prodloužena formou písemného, číslovaného dodatku. Nájem zaniká písemnou dohodou stran, uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nebo písemnou výpovědí za podmínek uvedených v zákonu". I přes toto ustanovení jsme po uplynutí uvedeného termínu nadále v bytě bydleli a platili nájem až do konce minulého roku, neboť majitelka žádné podepsání dodatku nevyžadovala, a měli jsme za to, že tím, že se majitelka nevyjadřuje nijak a nechá nás nadále v bytě bydlet a platit nájem, s tím automaticky vyslovuje souhlas a prodlužuje nájem. Přesně na konci minulého roku (31.1.2017) nám však paní zaslala e-mail, že z osobních důvodů nám smlouvu ukončuje a do konce února se tedy máme vystěhovat. Tak jsme učinili; a já jsem nyní náhodou zjistila, že zmíněné "osobní důvody" u paní byly, aby byt mohla pronajímat přes AirBnB. Můj dotaz je, bylo v tomto případě ukončení smlouvy majitelkou oprávněné? Neměli jsme od ní podepsaný dodatek k prodloužení smlouvy; ale na druhou stranu, ona nájem ukončila z nezákonných důvodů (alespoň to tak chápu). Přestěhování pro nás znamenalo velmi vysoké výdaje (uvedení bytu do původního stavu, stěhování, zařizování nového bytu, souběžné placení dvou nájmů v únoru - jistě desítky tisíc korun). Je šance nějakou náhradu škody z majitelky vymoci? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Blanka Laudová

Dobrý den,

Dle výše popsaného vyvozuji, že nájem skončil dle smlouvy v poslední den, na který byl sjednán (tj. 31.1.2017). Pronajímatelka řádně informovala, že nemá na prodloužení smlouvy zájem a dla Vám i čas na vystěhování. V tomto případě nevzniká žádný nárok na mimořádné výdaje, neboť o konci smlouvy jste objektivně věděli a museli jste s ním počítat.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení