Právo na vaší straně

Bydlení: Nedoplatek v pronajatém bytě

27.7.2017

Nájemné

Vážení,mám dotaz.Mému synovi skončila smlouva v pronajatém bytě 30.4 2017.Zálohy na odběr elektřiny byly zaplaceny do dubna 2017.Majitel bytu odhlásil elektroměr až 9.6.2017 aniž by zaplatil zálohy za ty 2 měsíce co tam syn již nebydlel.Synovi přišel nedoplatek 3432Kč.Ptám se koho je povinností ten nedoplatek uhradit.Děkuji za odpoveď.

Vážená paní,

V případě nájmu je důležité, kdy byl tento ukončen. Je povinností majitele řádně zkontrolovat a vypočítat případné nedoplatky za energie z průběhu nájemního poměru, nicméně po jeho skončení je již pouze na majiteli, aby svůj majetek řádně obhospodařoval. Nedoplatek za období, kdy již nájemní smlouva nebyla platná, leží tedy zcela na pronajímateli.

S pozdravem, Vaše nároky

Zpět do Bydlení