Právo na vaší straně

Bydlení: Odstoupení od kupní smlouvy na stavební pozemek

26.8.2016

Pozemky

Dobrý den, je možné a do jaké doby odstoupit od kupní smlouvy na stavební pozemek pokud prodávající nedodržel závazky? Prodávající se zavázal vybudovat příjezdovou cestu k pozemkům, ale pořád to odkládá a vymlouvá se. Tento problém trvá už tři roky a realitka, která nám letos zprostředkovala koupi pozemku, nás o tom neinformovala.

Dobrý den, možnost odstoupení od smlouvy (respektive od závazku jí založeném) závisí zejména na obsahu Vašich konkrétních smluvních ujednání. Dlužník se dostal nesplněním smlouvy do prodlení. Občanský zákoník pak možnost odstoupení v případě prodlení, kterým smluvní strana porušila svou smluvní povinnost podstatným způsobem, upravuje v § 1977. Ovšem odstoupit je třeba bez zbytečného odkladu poté, co jste se o prodlení dozvěděli. Záleží tak na tom, do kdy měla být příjezdová cesta dokončena. Druhou možnost odstoupení stanoví § 1978 (u nepodstatného porušení smlouvy), kdy můžete odstoupit poté, co poskytnete prodlévajícímu výslovně nebo mlčky dodatečnou přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této nebude prodlévající plnit, můžete od závazku písemně odstoupit. V zásadě můžete při správné argumentaci využít oba instituty. Připomínám však, že záleží i na Vaší smlouvě. Ta může stanovit i další případy, kdy lze od závazku odstoupit, případně smluvní pokutu v případě neplnění povinností smluvní stranou.

Zpět do Bydlení