Právo na vaší straně

Bydlení: Pokuta za pozdní dodání vyúčtování

15.10.2018

Družstevní byt Vystoupení z družstva

Dobrý den. Z bytu družstva jsem se odstěhovala k 31.8.2017 tedy jsem očekávala že mi bude vyučtování zasláno do 31.12.2017 byla jsem i na družstvu, že chci vyúčtování to mi přišlo 12.10.2018 dokonce ve vyúčtování za teplo a další služby je na vyúčtování datum 1.2017 - 12..2017. Ráda bych věděla jestli mi náleží pokuta za pozdní dodání vyúčtování. Děkuji za odpověď. S pozdravem Eva S.

Dobrý den,

pronajímatel má obecně povinnost vyúčtovat skutečné náklady za služby za zúčtovací období, které činí kalendářní rok, jestli není v nájemní smlouvě stanoveno jinak. Toto vyúčtování musí pronajímatel doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Není-li tato povinnost splněna, náleží příjemci služeb pokuta ve výši 50,- Kč za den, jak stanoví zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Jestli tedy Vaše zúčtovací období představovalo kalendářní rok a vyúčtování tedy mělo být zasláno do konce dubna 2018, nárok na pokutu vzniká od 1. 5. 2018 do data doručení.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení