Právo na vaší straně

Ostatní: Náhrada škody za zvěř

6.11.2018

Náhrada škody

Jsem majitel obory s mufonní a dančí zvěři, zvěř je v mém vlastnictví. Vlci mi zadávili dva mladé muflony, nevztahuje se na mě náhrada podle zákona č. 115/2000. Chtěl bych ale přesto náhradu škody, jak mám postupovat.

Dobrý den,

Zákon 115/2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy poskytuje náhradu škody způsobené chráněným živočichem na taxativním výčtu domestikovaných zvířat jimiž jsou skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata. Do této kategorie mufloní a dančí zvěř nepatří. Jiných nároků se obecně z titulu škody způsobené chráněným živočichem domáhat nelze.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Ostatní