Právo na vaší straně

Bydlení: Poškození pračky

31.1.2016

Vytopení bytu odškodnění

Dobrý den.Mám tři roky pronajatý byt v RD. Součástí bytu je na stěně zavěšený plynový kotel, který je majetkem majitele nemovitosti. Místo pod kotlem je určené umístění automatické pračky (přívod vody, odpady). Před několika dny se plynový kotel porouchal. Závada se projevila tím, že z kotle začala odkapávat voda. Bohužel jsem nebyla doma. Voda natekla na ovládací panel mé pračky a zřejmě ho poškodila, protože pračka od té doby nefunguje.Měla bych dvě otázky. Jsem jako nájemce bytu povinna se finančně spolupodílet na opravě plynové kotle? V nájemní smlouvě nic takové uvedeno není.Mám právo požadovat po majiteli bytu úhradu za opravu mé pračky? Děkuji za odpověď, Malá

Dobrý den,

nájemce v souladu s ust. § 2257 občanského zákoníku, kterým se nájemní smlouva řídí (byť byla uzavřena ještě před účinností tohoto zákona), hradí a provádí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Tyto drobné opravy bytu zákon nijak nedefinuje, nicméně s přihlédnutím k nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (§§ 6 a 7) coby prováděcího předpisu k minulému občanskému zákoníku, který drobné opravy specifikoval a který by se dle Expertní skupiny při Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti měl aplikovat i nadále (pokud si smluvní strany drobné opravy v bytě smluvně jinak neošetří), by oprava plynového kotle neměla být opravou drobnou (nebyla-li na vině např. závada na uzavíracím ventilu, viz § 6 citovaného nařízení) a měla by jít na vrub pronajímatele.

Pokud by byl za závadu odpovědný pronajímatel (vlastník kotle), měl by nahradit škodu, která tímto nájemci vznikla. Ve Vašem případě by však bylo v takovém případě nutné prokázat, že závadu na Vaší pračce způsobila voda, která kapala z porouchaného kotle.

Zpět do Bydlení